Trójmiejski komitet poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Obrazek użytkownika Redakcja
Kraj

Przeszło 130 osób liczy Trójmiejski Społeczny Komitet Poparcia kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego.

Wśród jego członków są pracownicy naukowi, działacze opozycji demokratycznej, artyści, lekarze i społecznicy. Prezentacja komitetu odbędzie się dzisiaj na Dworze Artusa w Gdańsku. Weźmie w niej udział m.in. posłanka, członkini sztabu wyborczego Jarosława Kaczyńskiego Elżbieta Jakubiak.
Polska jest najważniejsza!

Oświadczenie
Trójmiejskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

Powodowani troską o przyszłość suwerennej i niepodległej Polski powołujemy Trójmiejski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na stanowisko Prezydenta Rzeczypospolitej.
Wierzymy, że Jarosław Kaczyński będzie reprezentował nasz Kraj godnie i mądrze, godząc dobro Polski ze wspólnym interesem Unii Europejskiej, przy zachowaniu naszej wielowiekowej tradycji i olbrzymiego dorobku kulturowego.
Tragicznie zmarły Prezydent Lech Kaczyński w swoim ostatnim wywiadzie powiedział: „chcemy Polski tak silnej, jak to tylko możliwe i wpływowej, jak tylko się da”. Słowa te są dla nas testamentem i drogowskazem.
Uważamy, że popierany przez nas Kandydat zapewni Polsce należne jej miejsce na arenie międzynarodowej. Jesteśmy też pewni, że Jarosław Kaczyński, jako Prezydent Rzeczypospolitej, zadba o to, aby Polska stała się krajem, w którym będzie można bez ograniczeń głosić prawdę i gdzie będzie się jednoznacznie odróżniało dobro od zła. Polska musi być krajem wolnym i sprawiedliwym.
Wzywamy wszystkich Rodaków, którym leży na sercu dobro i przyszłość naszego Kraju do poparcia tej kandydatury! POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA!

Trójmiejski Społeczny Komitet Poparcia Kandydatury Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Trójmiasto, 20 maja 2010
1. Prof. dr hab. Bogusław Baczkowski, chirurg ortopeda, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
2. Alfons Balk, górnik, represjonowany przez władze komunistyczne
3. Anna Barczyk finansista
4. Bogdan Barczyk, były wydawca Gazety Gdańskiej
5. Dr Barbara Bartoszak, sopocki lekarz medycyny, internista, specjalista chorób płuc
6. Prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek, kierownik Katedry Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki Politechnika Gdańska
7. dr. Szczepan Baum – architekt, projektant Stowarzyszenie Godność
8. Wincenty Bierawa Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny
9. Dr inż. Marian Bogdaniuk, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej główny specjalista Polskiego Rejestru Statków
10. Dr n. med. Zbigniew Bohdan, docent w Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUM
11. Tomasz Bołt, fotoreporter
12. Tadeusz Buraczewski, poeta satyryk, literat, laureat wielu nagród
13. Prof. nadz.. dr hab. Mieczysław Ciosek, Kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
14. Dr hab. Marek Czachor, prof. Politechniki Gdańskiej, fizyk, działacz opozycji demokratycznej, więzień polityczny
15. Maria Fieldorf-Czarska, córka gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, szefa Kedywu AK, ostatniego zastępcy dowódcy głównego AK, komendanta organizacji NIE(podległość), skazanego przez komunistów na śmierć i zamordowanego na Mokotowie
16. Bożena Czarnecka, lekarz ortodonta
17. Piotr Czarnecki, inż. budowy maszyn
18. Dr hab. Med. Piotr Czauderna, chirurg dziecięcy Akademii Medycznej w Gdańsku
19. Murka-Irma Antkowiak Dąbrowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
20. Inż. Władysław Dobrowolski, Akowiec, kpt. w stanie spoczynku. Prezes Związku Organizacji Niepodległościowych
21. Dr Barbara Dogil, fizyk Uniwersytet Gdański
22. Anna Mołczanow-Drzewiecka, mgr rehabilitacji, KZ Solidarności AMG
23. Prof. dr hab. Maria Dudziak, Prof. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego / prodziekan ds. english devision / kardiolog
24. Prof. Jerzy Falandysz, nauczyciel akademicki, wykładowca na kierunku ochrona środowiska
25. Elżbieta Fey, inż. chemik, ekonomistka przedsiębiorca
26. Dr Zdzisław Florian Forycki, lekarz medycyny internista i kardiolog
27. Dr hab. inż. Jerzy Głuch, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
28. Dr n. med. Alicja Golińska, okulista
29. Karolina Gołąb, specjalista zarządzanie zasobami ludzkimi
30. Bogusław Gołąb, stoczniowiec-projektant, absolwent KUL i Wyższej Szkoły Humanistycznej. Prezes Związku Stowarzyszeń Osób Represjonowanych im. J. Popiełuszki (20 organizacji w Polsce)
31. Teresa Gosk, filmowiec, montażystka
32. Prof. Jan Góra, prof. emeryt. na Wydz. Architektury Politechnika Gdańska
33. Dr Mirosław Górski, lekarz urolog / były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku
34. Prof. zw. dr hab. Bogusław Grabowski, Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Gdańsku
35. Cezary Godziuk, fizyk, działacz NZS, najwyższy wyrok studencki w stanie wojennym -6 lat
36. Dr med. Tomasz Gorczyński, vice-prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
37. Dr Lech Grudziński, filozof, Uniwersytet Gdański, Przewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
38. Maria Grudzińska, mgr anglistyki, Studium Języków Obcych, Uniwersytet Gdański
39. Joanna Duda Gwiazda, inż. okrętowiec działacz, działaczka WZZ, redaktor robotnika wybrzeże, członek MKS i MKZ, Członek Zarządu Regionu Gdańskiego Pierwszej Solidarności
40. Tomasz Herrmann, samorząd lokalny Władysławowo, członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
41. Jolanta Wilgucka Hoppe, bibliotekarz, działacz I Solidarności, więzień polityczny
42. Helena Hutyra, żona znanego działacza i kpt. ŻW. Bolesława Hutyry
43. Dr Kazimierz Janiak, Prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej
44. Aleksandra Jankowska, Dyrektor Instytutu Stefczyka
45. Dr hab. Wojciech Jędruch, prof. Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
46. Prof. Jerzy Kaczorowski, Wydz. Architektury Politechniki Gdańskiej
47. Prof. dr hab. Roman Kaliszan, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
48. Beata Kamieńska, działacz Pierwszej „Solidarności”, anglista, Duszpasterstwo Ludzi Morza
49. Urszula Sikorska-Kelus, działaczka opozycji, współpracownik Romaszewskich, więzień polityczny
50. Dr Jan Kelus, socjolog, działacz opozycji dem., autor i wykonawca piosenek śpiewanych w stanie wojennym przez całą Polskę
51. Michał Kochańczyk, afrykanista, podróżnik, alpinista, prezes Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto
52. Anna Kołakowska nauczyciel historii, najmłodszy więzień stanu wojennego
53. Dr Andrzej Kołakowski, pedagog, Uniwersytet Gdański, pieśniarz, bard narodowy
54. Aleksandra Kopacz działaczka Komitetu Obywatelskiego F. Cegielskiej, działaczka Komisji Zakładowej „Solidarności” w Stoczni Gdynia
55. Tadeusz Kopacz, działacz Komitetu Obywatelskiego F. Cegielskiej, b. naczelnik Wydziału Nieruchomości UM Gdynia
56. Tomasz Kowalczyk, specjalista chorób wewnętrznych, Szpital MSW w Gdańsku
57. Zdzisław Kowalczyk, emerytowany prof. Politechniki Gdańskiej
58. Karol Krementowski, członek Zarządu Regionu I Solidarności
59. Ewa Kubasiewicz – Houee, polonistka i tłumaczka, (członek Zarządu Regionu I Solidarności), szef struktur zagranicznych Solidarności Walczącej. Najwyższy wyrok stanu wojennego (10 lat)
60. Elżbieta Kujawa, działacz Pierwszej „Solidarności” i Solidarności Walczącej Oddziału Trójmiasto, bibliotekarz
61. Dr Beata Kuna, matematyk, właściciel firmy edukacyjnej
62. Dr Maciej Kuna, fizyk Politechnika Gdańska
63. Anna Kunicka, architekt
64. Prof. Dr hab. Sławomir Kwasik, matematyk Nowy Orlean USA
65. Prof. dr hab. Piotr Kwiek, fizyk Uniwersytet Gdański, działacz opozycji antykomunistycznej, organizator transportów sprzętu dla podziemia
66. Prof. dr hab. Marek Latoszek, emerytowany profesor z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie Kaszubsko - Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
67. Prof. dr hab. Andrzej Lerch, architekt, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych,
68. Dr hab. Anna Liberek, z-ca kierownika Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Gdański Uniwersytet Medyczny
69. Dr hab. Tomasz Liberek, Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych Gdański Uniwersytet Medyczny
70. Izabella Lipniewicz, mikrobiolog, członek Rady Społ. Szpitali w Gdańsku, były więzień polityczny
71. Jan Łukaszewski, dyrygent pedagog, dyrektor naczelny Polskiego Chóru Kameralnego /Schola Cantorum Gedanensis
72. Lech Makowiecki, artysta muzyk, twórca zespołu Zajazd
73. Prof. nadz. dr hab. Franciszek Makurat, Kierownik Zakładu Psychologii Sportu Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański / Klub Inteligencji Katolickiej
74. Zbigniew Modzelewski, specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej i Nadzoru Właścicielskiego, Członek Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność’’ w KPTW ,,Natura Tour’’
75. Anna Mużalska, biolog
76. Krystyna Napierała przyjaciółka Marii i Lecha Kaczyńskich
77. Paweł Napierała przyjaciel Marii i Lecha Kaczyńskich
78. Nieznalski Bogusław, artysta fotografik
79. Janina Niwińska, działacz Pierwszej Solidarności
80. Prof. dr hab. Piotr Niwiński, historyk Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego
81. Czesław Nowak, Prezes Stowarzyszenia Godność, sportowiec
82. Prof. dr hab. Roman Nowicki, Gdański Uniwersytet Medyczny
83. Janusz Ossowski, Redaktor Naczelny kwartalnika Naukowego Pieniądze i Więź
84. Henryka Ostrowska, emerytka
85. Ewa Oświecimska, polonistka, tłumacz, plastyk, koordynator na woj. pomorskie SERVAS POLAND (organizacja pozarządowa wpisana do rejestru ONZ)
86. Bogumił Oświecimski, architekt, malarz, wykładowca Akademia Sztuk Pięknych
87. Zygmunt Orzeł, Prezes Północnego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego
88. Zofia Pawłowska, sybiraczka, działacz I Solidarności
89. Dr Dariusz Piasek, historyk, nauczyciel III LO w Gdyni
90. Elżbieta Potrykus, polonista i prawnik, działacz Pierwszej „Solidarności” ( członek Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ ,,Solidarność’’
91. Anna Powierza, pracownik Akademii Medycznej Gdańsk
92. Prof. dr hab. Krzysztof Prusik, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
93. Bożena Ptak, (członek Zarządu Regionu I Solidarności) poetka, pisarka. Prezes Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
94. Prof. dr hab. Grzegorz Raczak, Gdański Uniwersytet Medyczny
95. Joanna Radecka, działacz opozycji
96. Prof. Wojciech Ratkowski, maratończyk, Mistrz Polski z 1984 roku, wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.
97. Mirosław Rejnowicz, artysta muzyk
98. Jan Rejnowicz, artysta jazzowy / twórca RAMY 111
99. Dr hab. Witold Rosicki, prof. Uniwersytetu Gdańskiego matematyk
100. Zygmunt Rzymski, lekarz weterynarz
101. Dr Alfred Samet, dr nauk med., Kierownik Zakładu Mikrobiologii Klinicznej GUM
102. Janusz Satora, członek W Z Z w Gdańsku, organizator strajku w Elmorze
103. Prof. Grażyna Fiedoruk Sienkiewicz, Akademia Muzyczna w Gdańsku, przyjaciółka Marii i Lecha Kaczyńskich
104. Narcyz Sienkiewicz, Stowarzyszenie Architektów Polskich, przyjaciel Marii i Lecha Kaczyńskich
105. Sabina Siezieniewska, menager firmy jubilerskiej
106. Justyna Skowronek, fizyk, były pracownik Wydz. Edukacji IPN w Gdańsku
107. Halina Słojewska wybitna aktorka , Stowarzyszenie Godność
108. Małgorzata Sokołowska, dziennikarka, wydawca
109. Jolanta Stachura, dziennikarka, przewodniczka
110. Zbigniew Sulatycki, Kpt. ż.w. Prezes Tow. Gosp. Morskiego im. E. Kwiatkowskiego oraz przedstawiciel Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej – USOPAŁ
111. Zofia Śpiewak, psychologia wychowawcza, autorka programu „Szkoła dla Rodziców’’
112. Prof. Andrzej Śramkiewicz, Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk, artysta, malarz
113. Alojzy Szablewski – były przewodniczący Solidarności Stoczni Gdańsk Stowarzyszenie Godność
114. Maciej Szemelowski, sopocki artysta plastyk, scenograf, wydawca albumów, animator kultury
115. Zdzisław Szydłowski, organizator związku „Solidarność”, działacz podziemia, więzień polityczny
116. Dr ekonomii Piotr Tamowicz, Initiative for Capital and Governance
117. Iwona Tatarewicz, ekonomistka
118. Lech Tempczyk, architekt, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych
119. Dr Beata Esden-Tempska, dr farmacji
120. Stanisław Esden-Tempski, poeta i pisarz
121. Ewa Sikorska Trela, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Gdańskiego d/s Kontaktów z Pracodawcami
122. Prof. Czesław Tumielewicz, Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk, architekt, art. grafik
123. Prof. Dr hab. Tomasz Wierzba, Gdański Uniwersytet Medyczny
124. Roman Urbański, członek Zarządu Regionu I Solidarności internowany, Wójt gminy Karsin w latach 1990-1994
125. Janusz Walentynowicz, opozycjonista, syn Anny Walentynowicz
126. Wojciech Wencel, poeta
127. Benedykt Wietrzykowski prezes Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych
128. Albina Wiktorska, działacz Pierwszej „Solidarności”, bibliotekarz
129. Bożena Witt, historyk
130. Dr n. med. Jerzy Wolf, otolaryngolog
131. Dr inż. Zbigniew Wypych, chemik, Akademia Medyczna w Gdańsku, był w KZ Solidarności AMG
132. Dr hab. Tomasz Zdrojewski, Akademia Medyczna w Gdańsku

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

... niedawno pytał na Facebooku czy jest lewakiem.

(I nic mi nie odpowiedział.)

Pzdrwm

triarius
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://bez-owijania.blogspot.com - mój prywatny blogasek
http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pzdrwm

triarius

-----------------------------------------------------

http://bez-owijania.blogspot.com/ - mój prywatny blogasek

http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

#60733