Protest Solidarnych 2010 przeciwko decyzji KRRiT

Obrazek użytkownika Redakcja
Ogłoszenie

Na prośbę Stowarzyszenia Solidarni 2010 zamieszczamy protest przeciwko totalitarnym zapędom Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

W pełni popieramy ten protest!

-----

Warszawa 18.01.2012

Solidarni 2010
Ul. Niewielka 29a m 53
00-713 Warszawa

Sz. P. Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Szanowny Panie Przewodniczący,

Informacje o braku miejsca dla TV TRWAM na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej Stowarzyszenie Solidarni 2010 traktuje jako dyskryminację milionów katolickich widzów i słuchaczy.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pod Pana przewodnictwem, rozdzielając koncesje w upokarzający nas sposób, decyduje nie tylko o cyfryzacji, ale o światopoglądzie lansowanym w mediach. Pozbawienie najliczniejszej w Polsce grupy widzów jedynej katolickiej ogólnodostępnej stacji telewizyjnej traktujemy jako niechlubny przejaw indoktrynacji światopoglądowej rodem z PRL, kiedy władza trzymała „rząd dusz” i przez długie lata pozbawiała możliwości istnienia niewygodne media.
TV Trwam oprócz misji katolickiej doskonale realizuje misję społeczno-informacyjną. Zdaniem wielu Polaków jest obecnie jedyną stacją, która w wiarygodny sposób, poważnie i kompetentnie informuje o kluczowych dla Polski sprawach. Polacy zasługują na telewizję, która realizuje etos rzetelnego dziennikarstwa, odważnie dąży do ukazania prawdy i jest wiarygodnym źródłem informacji, a nie narzędziem manipulacji i inżynierii społecznej, jak wiele pozostałych stacji telewizyjnych.
TV Trwam istnieje dzięki determinacji polskich katolików, jest przez nich finansowana i to oni powinni decydować o tym, jaką telewizję chcą popierać i oglądać. Miliony widzów TV TRWAM to podatnicy i płatnicy abonamentu, współfinansują oni tym samym państwowy projekt multipleksu i mają prawo do bezpłatnego odbioru TV TRWAM w naziemnej cyfryzacji. Multipleks jest dobrem narodowym, powinni móc z niego korzystać wszyscy opłacający abonament radiowo-telewizyjny, zaś spectrum stacji nadawczych winno uwzględniać różnorodne opcje i poglądy, w tym te, które są głosem katolickiej większości.
W imię solidarności z katolickimi widzami TV Trwam zadajemy dziś następujące pytania:
Dlaczego dzieli się Polaków na gorszych - katolików i lepszych - niekatolików, jednym dając, a drugim odbierając należne im konstytucyjnie prawa do korzystania z multipleksu?
W czyim interesie jest tworzenie takich podziałów i zamykanie ust części niezależnych mediów?
Dlaczego państwowa inwestycja zostaje faktycznie odpaństwowiona z powodu wykluczenia większej części społeczeństwa?
Dlaczego szermuje się fałszywymi argumentami sugerując, że TV Trwam to początkująca niepoważna stacja, niestabilna finansowo, o wąskim - a może zaściankowym? - horyzoncie działania i myśli; gdyż takie właśnie argumenty mają uzasadniać nieprzydzielenie koncesji przez KRRiT?
Dlaczego i w jakim celu KRRiT nie informowała Lux Veritatis starającej się o przydział na multipleksie dla TV TRWAM o kolejnych etapach procesu koncesyjnego?
Z jakiego powodu KRRiT nie informowała o uchwałach (26.04.2011 i 6.07.2011 r.) dotyczących przyznania bądź odmówienia koncesji zainteresowanym stronom?
Jakimi kryteriami kierowała się Rada przyznając koncesje?

Uważamy, że tak ważne decyzje i towarzysząca im argumentacja powinny być publicznie znane, tymczasem pomija się argumenty, a transparentność zastępuje niejasnym przekazem, sugestiami bez pokrycia lub wprost zamilcza problem, nie udzielając odpowiedzi na pisma i apele.
Opinia publiczna ma prawo być informowana, a nie dezinformowana i manipulowana! To my – Polacy - mamy takie prawo!

Domagamy się poszanowania uczuć religijnych i chrześcijańskiego światopoglądu w Ojczyźnie Błogosławionego Jana Pawła II. Ich zagrożenie lub ignorowanie uważamy za działanie na szkodę Narodu, którego jesteśmy istotną częścią.
Żądamy poszanowania demokracji, której przejawem jest swoboda wyznania i możliwość realizacji misji ewangelizacyjnej poprzez media, a także istnienie mediów niezależnych i odważnie głoszących niepopularne poglądy i trudne prawdy.
Żądamy udostępnienia miejsca na multipleksie dla TV TRWAM, jako jedynego obecnie funkcjonującego katolickiego medium o zasięgu ogólnopolskim, a tym samym realizacji konstytucyjnych praw polskich obywateli!
Jednocześnie informujemy, że dołączamy się do akcji zbierania podpisów i wysyłania protestów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przeciwko dyskryminacji Telewizji Trwam i Radia Maryja przy przydzielaniu koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne oraz do wszelkich inicjatyw poparcia TV Trwam i Radia Maryja.

Mówimy STOP wykluczaniu katolickiej większości Narodu!

Stowarzyszenie Solidarni 2010

W imieniu Stowarzyszenia Solidarni 2010:
Ewa Stankiewicz
Beata Sławińska
Jacek Kazimierski
Paweł Hermanowski

Do wiadomości:
O. dr. Tadeusz Rydzyk CSsR Dyrektor Radia Maryja, ul. Żwirki i Wigury 80,
87-100 Toruń
Dyrekcja TV TRWAM, ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń
Lux Veritatis, ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa
dp 23I@danz. (oryginalna data 21I).
dp 1II@Kuki

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Mam to wszystko nagrane i zrobię film o bolszewikach Tuska.
Musze się otrząsnąc,bo ta micha piękności łódzkiej,tak
mnie poraziła,że zmuszony jestem zażywac relanium.
To nie jest państwo,to ruski burdel.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

JAN OLSZEWSKI

#217645

pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

antysalon

#218131

Pozdrawiam PS

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#218270