SMOLEŃSK 2010 - EKSPERTYZA ATM z 15.07.2011 ROKU – CZAS

Obrazek użytkownika 35stan
Kraj

W treści ekspertyzy na stronie 13 z 45 napisano:

(…)

4. Określenie zależności Czasu FDR, Czasu CVR I Czasu Astronomicznego

 

 

System rejestracji MSRP - 64 posiada w swoim komplecie blok ITV-4 który służy do odmierzania czasu lotu. Przed lotem, załoga lub obsługa przygotowująca samolot ustawia na tym urządzeniu aktualny czas. Na podstawie zarejestrowanych danych można jednoznacznie stwierdzić, że wprowadzono czas zgodny z Czasem Warszawskim.

Uściślijmy terminologię „Czasu Warszawskiego”:

Czas Warszawski – to czas lokalny urzędowy strefy czasowi środkowoeuropejskiej(to czas strefy między 7*30' długości geograficznej wschodniej ,a 22*30' długości geograficznej wschodniej.)

Czas Uniwersalny Koordynowany(UTC) to czas strefy położonej między 7*30'W i 7*30'E.

W Polsce, tak jak w UE(dyrektywa UE 2000/84/EC) obowiązuje czas urzędowy strefy środkowoeuropejskiej CET (UTC+1) (ang. Central European Time) tzw. zimowy i czas letni CEST(UTC+2) (ang. Central European Summer Time).

Terminy zmiany czasu strefowego CET czyli zimowego na czas letni CEST ustala rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, ostatnio z dnia 3 listopada 2016 r.

Powstaje pytanie, czy tak jak to napisano w ekspertyzie ATM, można utożsamiać „Czas Warszawski” urzędowy z Czasem Astronomicznym?

Definicja Czasu Astronomicznego:

„Czas, który wyznacza nam Słońce swoim pozornym ruchem po sklepieniu niebieskim, nazywany jest czasem słonecznym miejscowym lub czasem astronomicznym. Moment górowania Słońca wyznacza godzinę 12:00. Istnienie czasu to skutek ruchu obrotowego Ziemi. We wszystkich miejscach położonych na tym samym południku występuje taki sam czas!”

Co to oznacza?

To oznacza, że Czas Astronomiczny w każdej strefie czasowej, zawsze jest czasem tej strefy czyli w Polsce jest to czas strefy środkowoeuropejskiej CET, czyli czas słoneczny południka 15°E, czas różniący się o 1 godzinę od czasu południka „O” przebiegającego przez Londyn(Greenwich) czyli UTC+1.

Od 1988 roku UTC utrzymywane jest przez Sekcję Czasu BIPM w Paryżu. Lokalne realizacje UTC prowadzone są przez narodowe laboratoria czasu. W Polsce realizuje to Główny Urząd Miar.

Jeśli potraktować ekspertyzę ATM poważnie(a tak traktowała ją PW), to należałoby założyć, że eksperci tej firmy użyli świadomie terminu „Czasu Astronomicznego” i dane czasowe podane w ekspertyzie a dotyczące czasu lotu samolotu TU154M nr 101 w dniu 10.04.2010 roku, dotyczą czasu strefowego UTC+1 a nie czasu urzędowego letniego UTC+2.

W ekspertyzie w pkt.15 Podsumowanie:

podano, że czasy zdarzeń wyrażone są „Czasem Astronomicznym” czyli UTC+1.

Wiele faktów i poszlak wskazuje, że w dniu 10.04.2010 roku, posługiwano się w Polsce(należącej do strefy środkowoeuropejskiej CET(UTC+1) i w Smoleńsku(należącym do moskiewskiej strefy czasowej MSK(UTC+3) czasem strefowym czyli Czasem Astronomicznym.

Rosyjska międzynarodowa telewizja Russia Today na pasku pokazywała czas na świecie i różnica pomiędzy czasem UTC/GMT a czasem w Moskwie wynosiła 3 godziny czyli czas w Moskwie był czasem strefowym MSK(UTC/GMT+3).

Oto linki do filmów archiwalnych na YT:

http://www.youtube.com/watch?v=qKVieKRgteQ

http://www.youtube.com/watch?v=zKRa5ZYN-zk

http://www.youtube.com/watch?v=zG7mES6V1WU

http://www.youtube.com/watch?v=tFjjugumQ4A

Media rosyjskie Np. „nowostki”, czas katastrofy podawały jako 10:56MCK, co jest oznaczeniem czasu strefowego moskiewskiej strefy czasowej UTC+3.

Inne media rosyjskie używały zwrotu „10:56 czasu moskiewskiego” lub „czasu lokalnego”

W mail’u ambasady USA w Warszawie do Departamentu Stanu w Waszyngtonie, ambasador Lee Einstein podał czas zdarzenia jako „Warszawski”

Tłumaczenie tego istotnego fragmentu depeszy:

„Krótko przed 10:00 czasu warszawskiego, samolot rządu polskiego Tu-154 przewożący delegację na czele z polskim prezydentem Lechem Kaczyńskim rozbił się w gęstej mgle na lotnisku w Smoleńsku w Rosji.”

Oznacza to, że ambasador USA w Warszawie w mail’u do Departamentu Stanu w Waszyngtonie podał czas zdarzenia wg czasu urzędowego w Polsce czyli UTC/GMT+2 i była to godzina 9:56 UTC+2 a nie 8;56 czasu letniego jak wmawiano i wmawia się Polakom.

Pomiędzy czasem w Moskwie i w Warszawie zachowywana była różnica dwugodzinna , taka jaka jest pomiędzy strefami MSK i CET.

Można to potwierdzić, porównując czas na pasku podawany przez stację RT I TVP INFO podczas przekazu „na żywo” z konferencji prasowej D.Tuska tuż po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu:

Czas UTC/GMT

https://youtu.be/6ssswyAKaD0?t=31

Czas w Warszawie UTC/GMT+1

https://youtu.be/9JbFx3sjMiM?t=327

Czas w Moskwie UTC/GMT+3

https://youtu.be/6ssswyAKaD0?t=32

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 głos)