Czy w kwietniu 2015 roku Polskę czeka wojna?

Obrazek użytkownika 35stan
Kraj

Analityk ekonomiczny, zajmujący się analizami rynkowymi, Pan Kazimierz Ożóg napisał w czerwcu 2010 roku tekst poświęcony trendom i cyklom w historii Polski, natomiast w tekście z 2004 roku podał  tezę, ze widzi on związek historii USA z historią Polski. Pisał:

"Najważniejsze pozytywne wydarzenia w historii Polski mają miejsce wtedy, kiedy Stany Zjednoczone są słabe."

"Z przedstawionych analiz wynika, że Polska w roku 1989 rozpoczęła kolejny okres swojego rozwoju, podczas gdy USA zbliża się do kresu swojego rozwoju. Interesujące jest to, że jeżeli ta prognoza sprawdzi się, dojdzie do powstania albo nawet potwierdzenia pewnej reguły. Proszę zauważyć, że USA powstały w roku 1776, kiedy Polska chyliła się ku upadkowi. Ostateczny upadek Polski dokonał się wraz z III rozbiorem w roku 1795. Tak więc Polska upadła 19 lat po powstaniu USA. Teraz prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia z procesem odwrotnym - to Polska powstaje, a USA chyli się ku upadkowi. Wyraźnie widać, że cykle rozwoju tych państw - mówiąc językiem fizyki - są przeciwne w fazie, co oznacza, że prawdopodobnie nigdy nie będzie możliwe równoczesne istnienie tych państw w pełnym ich rozkwicie - jedno z nich będzie potężne, podczas gdy drugie będzie w fazie upadku. Mogą się one spotkać na dziejowej drodze w okolicach "strefy neutralnej" cyklu jako państwa równorzędne - w czasie, kiedy jedno z nich będzie podążać w kierunku od potęgi do upadku a drugie od upadku do potęgi - spotkają się na krótki czas gdzieś "po drodze" i wtedy będą na krótko dla siebie równorzędne. Podobna zależność występuje w odniesieniu do byłego ZSRR. Proszę zauważyć, że możliwość powstania niepodległej Polski wynikła z upadku ZSRR.
Dlaczego porównuję Polskę do USA i ZSRR - do światowych mocarstw? Proszę pamiętać, że Polska w czasach swego największego rozkwitu była przez pewien czas europejskim mocarstwem. Na Milenijnej fali trzeciej będzie relatywnie jeszcze bardziej potężna i to co dzisiaj wydaje się kompletnie niemożliwe wtedy będzie faktem - Polska będzie na pewno europejskim, a być może i światowym mocarstwem. Dlatego pod względem potencjału i posiadanych możliwości stawiam ją w jednym rzędzie z największymi. To co nasuwa mi w związku z tymi wnioskami to myśl, że będzie to państwo zbudowane na zupełnie innych fundamentach."

Nie przeczy to temu, że w drodze do wielkości, Polska nie będzie przeżywała trudnych i bolesnych czasów. W tekście z czerwca 2010 roku, podał najwczesniejszy termin(przedział czasowy), wynikajacy z jego analiz, kiedy Polska może osiągnąć swoją wielkość:

"W opracowaniu, które przypomniałem, przedstawiłem dwa scenariusze rozwoju sytuacji w Polsce. Według pierwszego, w roku 1989 Polska zakończyła falę spadkową bardzo wysokiego stopnia i rozpoczęła nową falę wzrostową. Ten scenariusz ma istotny słaby punkt: długość trwania fali korygującej. Jeżeli przyjmiemy, że pierwsza fala Cyklu Milenijnego trwała od roku 966 do 1795, czyli 829 lat, to fala druga trwałaby od roku 1795 do 1989, czyli 194 lata. Byłby to czas równy blisko 0,234 czasu trwania fali impulsu. Takie sytuacje zdarzają się, ale trzeba przyznać, że ma to miejsce rzadko. Tak niska proporcja czasu trwania fali korygującej do czasu trwania fali impulsu sprawia, że bardziej realna staje się druga możliwość, czyli to, że fala korygująca w historii Polski, rozpoczęta w roku 1795, w dalszym ciągu trwa. Z analizy technicznej wiadomo, że z reguły proporcja czasu trwania fali korygującej do czasu trwania fali impulsu wynosi od 1/3 do 2/3. Oznacza to, że zakończenia fali korygującej w historii Polski możemy spodziewać się gdzieś pomiędzy rokiem 2071 a 2348. Daty są bardzo odległe i dla większości z nas obecnie żyjących oznacza to, że nie dożyjemy czasów, kiedy Polska będzie Polską, czyli krajem istniejącym i rozwijającym się według własnego, unikatowego sposobu. Jej rozwój jest w sposób ciągły zakłócany przez różnorakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne."

Podał on także punkty zwrotne w historii Polski XX wieku:

"Punkt zwrotny w przypadku historii to bardzo ważne wydarzenie, mające wpływ na setki milionów ludzi. Poniżej przedstawiam zestawienie takich wydarzeń od początków XX wieku.:

To co jest intrygujace w tym powyższym zestawieniu punktów zwrotnych w historii Polski XX wieku, to pkt. 25 , stanowiący prognozę futurystyczną wydarzenia na 10.04.2015 rok, która ma być zgodne z Regułą 3 wypływajacą z analiz Autora w brzmieniu:

"Reguła 3 Po ważnym negatywnym wydarzeniu również następuje wydarzenie potwierdzające występujące w czasie 5 lat po wydarzeniu głównym."

czyli po tragedii smoleńskiej z 10.04.2010 roku, musi wystąpić równie negatywne wydarzenie potwierdzające w okolicy 10.04.2015(po 5 latach)

 

 

Ocena wpisu: 
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.4 (głosów:6)

Komentarze

Kupuje bilet na Marsa w jedną strone :-)))))))))))

cena nie gra roli

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1466295

Może lepiej obliczyć trajektorie do naukowego wróżenia z fusów, mociumpanie... Wywody warte funta kłaków, tych co gromadzą się w pępku...

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#1466315