Popiełuszko – Sami jesteśmy winni naszemu zniewoleniu, gdy akceptujemy zło

Obrazek użytkownika raven59
Idee

"Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie to dawanie świadectwa na zewnątrz, to przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji”.

"Sami jesteśmy winni naszemu zniewoleniu, gdy ze strachu albo dla wygodnictwa akceptujemy zło, a nawet głosujemy na mechanizm jego działania. Jeśli z wygodnictwa czy lęku poprzemy mechanizm działania zła, nie mamy wtedy prawa tego zła piętnować, bo my sami stajemy się jego twórcami i pomagamy je zalegalizować.

Egzamin z męstwa zdali robotnicy w sierpniu 1980 r., a wielu z nich zdaje go nadal. Okazali męstwo uczniowie szkoły w Miętnem, którzy stanęli w obronie krzyża Chrystusowego. Egzamin z męstwa zdali w ostatnim czasie nasi więzieni bracia, którzy nie wybrali wolności za cenę zdrady swoich i naszych ideałów (...).

Naród ginie, gdy brak mu męstwa, gdy oszukuje siebie, mówiąc, że jest dobrze, gdy jest źle, gdy zadowala się tylko półprawdami…".

(27 maja 1984 r.)

Czyż te słowa nie są dziś nadzwyczaj aktualne?

Audycja (katecheza) z 19.10.2009 r. zawierająca autentyczne nagranie dokonane w dniu 19 października 1994 roku w Kościele Św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, tuż przed wyjazdem w swą ostatnią drogę - na swą męczeńską śmierć. Nagranie zawiera pieśń „Veni Sancte Spiritus”, słowa wprowadzające ojca Tadeusza Rydzyka a następnie ostatnie słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki - audio tutaj –

http://www.radiomaryja.pl/dzwieki/2009/10/2009.10.19.kz.mp3

Nagranie ostatniego kazania ks. Jerzego Popiełuszki, na tle fragmentów filmu: „Popiełuszko wolność jest w nas”: http://www.youtube.com/watch?v=UCot4bSgnjI&feature=player_detailpage

http://www.youtube.com/watch?v=UCot4bSgnjI&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=h5QIb-TMjDw&feature=player_detailpage

/---/

W środę, 19 października 2011 r. przypada liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dzień Jego męczeńskiej śmierci został ogłoszony przez Papieża Benedykta XVI podczas beatyfikacji, 6 czerwca 2010 r., dniem narodzin ks. Jerzego dla nieba.

Msza św. w liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki odprawiona zostanie o godz. 18.00. Eucharystii przewodniczyć będzie J.E. Kard. Kazimierz Nycz.

Przed Mszą św., o godz. 17.00 ks. dr hab. Tomasz Kaczmarek, postulator w procesie beatyfikacyjnym ks. Jerzego, wygłosi wykład nt. „Błogosławiony Ksiądz Jerzy – obecność w życiu Kościoła”. - http://www.popieluszko.net.pl/

/---/

Mam nadzieję, że tej uroczystości nie zaszczyci swoją obecnością obecny rezydent Pałacu Namiestnikowskiego i jednocześnie mieszkaniec Belwederu aby swoimi płaskim przemówieniem nie zepsuć tej uroczystości.

/---/

Poniżej przemówienie Prezydenta RP. Śp. Lecha Kaczyńskiego wygłoszone w 25 rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, po wręczeniu Orderu Orła Białego dla ks. Jerzego Popiełuszki - Order odebrała Matka ks. Jerzego: http://www.youtube.com/watch?v=blDba39FpZs&feature=player_embedded
Przemówienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego – tekst:
http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=101264

/----/

Życiorys Czcigodnego Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki: http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=105336

/---/

Dlaczego musiał zginąć Ksiądz Jerzy, czyli czy Polacy dali się znieczulić?

Nasz Dziennik, 2010-06-07

http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=105388

„Dlaczego zginął Ksiądz Jerzy? Czy Jego męczeństwo było nieuchronnością? Czy jedynym, co mogło Go ocalić od śmierci, byłaby jego ucieczka do Rzymu lub też zmiana retoryki, zaniechanie kazań, jakie głosił? Zastąpienie ich takimi, których przyjemnie się słucha, o miłości, uczuciach, nastrojach, o poszukiwaniach... O tym, że każdy ma swoją prawdę, po co te podziały, katolik niech się nie zajmuje polityką...

/…/

Czy obronimy przed Jego oprawcami i ich duchowymi spadkobiercami kolejne pokolenia Polaków?
A ta obrona będzie oznaczała zawsze i wszędzie stanie po stronie prześladowanych i zagrożonych, niesłusznie oskarżanych i skrytobójczo mordowanych. A także po stronie tych, których zniesławia się nawet po śmierci, będącej ofiarą poniesioną dla Polski.
Będzie oznaczała również wierność Jego testamentowi, wierność wyzwaniu, by "zwalczać zło, a nie jego ofiary", oraz wierność ostatnim słowom wypowiedzianym przez Księdza Jerzego publicznie, podczas modlitwy wiernych w Bydgoszczy, 19 października 1984 roku. Brzmiały one: "Abyśmy byli wolni od nienawiści i żądzy odwetu".

Ewa Polak-Pałkiewicz

/---/

Mówił o prawach człowieka i o prawach Narodu

Nasz Dziennik, 2010-06-07

http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=105386

Ksiądz Jerzy Popiełuszko nie został zamordowany przez zwykłych bandytów, ale przez urzędników państwowych. Takimi byli bowiem pracownicy tajnej milicji, czyli SB. Oznacza to, że przeciwko ks. Jerzemu uruchomiono aparat władzy państwowej, a choć nie wiemy do końca, jaki był całościowy mechanizm podejmowania decyzji, to przecież doszło do czołowego zderzenia: z jednej strony wyspecjalizowani w inwigilacji i stosowaniu przemocy "fachowcy", z drugiej bezbronny ksiądz, którego jedyną "winą" było słowo wypowiadane publicznie...."

Prof. Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii Kultury KUL”

/---/

Litania do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Błogosławiony Jerzy, męczenniku, módl się za nami.
Odważny wyznawco Chrystusa, módl się za nami.
Wierny świadku Ewangelii, módl się za nami.
Zapatrzony w Krzyż Zbawiciela, módl się za nami.
Czcicielu Maryi Niepokalanej, módl się za nami.
Oddany od dzieciństwa Bogu, módl się za nami.
Wychowany w pobożnej rodzinie, módl się za nami.
Gorliwy w służbie ołtarza, módl się za nami.
Pragnący naśladować świętych, módl się za nami.
Wierny głosowi powołania, módl się za nami.
Apostole godności człowieka, módl się za nami.
Obrońco nienarodzonych, módl się za nami.
Miłosierny dla cierpiących, módl się za nami.
Wrażliwy na los pokrzywdzonych, módl się za nami.
Dobry pasterzu ludzi pracy, módl się za nami.
Uczący zło dobrem zwyciężać, módl się za nami.
Wzywający do męstwa i solidarności, módl się za nami.
Broniący wartości ewangelicznych, módl się za nami.
Przestrzegający przed chęcią odwetu, módl się za nami.
Wzywający do trwania w nadziei, módl się za nami.
Niesprawiedliwie oskarżany, módl się za nami.
Okrutnie umęczony, módl się za nami.
Kapłanie wierny aż do końca, módl się za nami.
Męczenniku prawdy i wolności, módl się za nami.
Orędowniku spraw Kościoła i narodu, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
R. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości, wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka i przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=105377

Pamiętajmy również o żyjących! Czy modliliście się i czy podpisaliście się pod petycją w intencji uwolnienia skazanej na śmierć chrześcijanki ? – Nie, to zajmie Ci tylko chwilę, zrób to teraz - "kliknij" tutaj.
http://niepoprawni.pl/blog/3444/petycja-pomoz-uwolnic-skazana-na-smierc-...

Ocena wpisu: 
Brak głosów