kaukaz.pl: Alarm dla Gruzji!

Obrazek użytkownika Inicjatywa Solidarni z Gruzją
Świat

W związku z pogorszeniem się sytuacji na terenach objętych konfliktem, rosyjskie wojska oraz separatyści osetyjscy nie są w wystarczającym stopniu zabezpieczeni produktami żywieniowymi, artykułami higienicznymi i lekami, co prowokuje ich do grabieży domów oraz przemocy wobec pozostałej w wioskach ludności cywilnej - głównie osób starszych i chorych, spośród nich wiele zmarło na skutek pobicia.

Niestety Czerwony Krzyż nie jest dopuszczony do pracy w regionie, nie może chronić praw ludności cywilnej, dostarczyć pomocy humanitarnej i wywieść ciał ofiar. Dopóki armia nie zostanie odpowiednio zabezpieczona z produkty żywieniowe, eskalacja przemocy będzie kontynuowana.

Prosimy ze zrozumieniem odnieść się do apelu i przedsięwziąć wszelkie możliwe kroki w celu dostarczenia pomocy humanitarnej w regionie objętym konfliktem.

Zgodnie z informacjami jakie otrzymaliśmy od Alexandera RUSSETSKY'ego z Południowokaukaskiego Instytutu na rzecz Bezpieczeństwa Regionalnego (SCIRS) w gruzińskich wioskach w regionie Cchinvali, mimo obecności „niezależnych, rosyjskich sił pokojowych”, podpalane są domy i mają miejsce liczne akty przemocy wobec pozostałej w wioskach ludności cywilnej. Dzieje się tak w miejscowości Tkwiawi, płonie Disewi, w pełni zniszczone zostało Nikozi, zaczęły się czystki w Gori.

Jest duża liczba ofiar, zmarłych również na skutek pobicia. Pracownicy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża nie zostali wpuszczeni na te tereny, aby móc udzielić pomocy pozostałej w wioskach ludności cywilnej.

W regionie Cchinvali nie działają obecnie inne międzynarodowe organizacje. Pracownicy misji OBWE, odpowiedzialnej za proces pokojowy, zostali ewakuowani na początku działań wojennych.

Południowokaukaski Instytut na rzecz Bezpieczeństwa Regionalnego zwraca się do zagranicznych dyplomatów w Gruzji, do wszystkich międzypaństwowych, międzynarodowych organizacji humanitarnych i praw człowieka o natychmiastowe działanie, aby przeciwdziałać przemocy i dać możliwość przedstawicielom Międzynarodowego Czerwonego Krzyża dotarcia do regionu i niesienia pomocy ludności cywilnej.

Wszyscy posiadający informacje o przypadkach tortur, zabójstw i przestępstw przeciwko ludności cywilnej, która pozostała na terenie konfliktu, proszeni są o kontakt pod nr tel w Tbilisi: (+995 32) 47 30 06 lub (+995 32) 98 94 51

Alexander RUSSETSKY - konfliktolog, negocjator wykładowca na Uniwersytecie Technicznym w Tbilisi, dyrektor i założyciel Południowokaukaskiego Instytutu na rzecz Bezpieczeństwa Regionalnego oraz Helsinki Citizens Assembly w Gruzji, autor licznych publikacji i analiz na temat konfliktów wewnętrznych w Gruzji i relacji gruzińsko – rosyjskich, realizator projektów w Osetii Południowej.

źródło: kaukaz.pl

Ocena wpisu: 
Brak głosów