Życzę Wam Wielkiej Polski - Ona zaczyna się w Was

Obrazek użytkownika Kawaleria Narodowa
Kraj

Szanowni Państwo – Drodzy Patrioci,

Przed nami święta, wyjątkowy czas wyjątkowe przypominający wydarzenia; Mękę i Śmierć, Śmierć i Cud Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ileż razy w naszej historii te święta i te wydarzenia symbolizowały położenie naszej Ojczyzny i napawały nadzieją na Jej zmartwychwstanie. Ile razy Polacy szukali w tej Bożej Historii uzasadnienia własnych cierpień i własnej śmierci, głęboko wierząc w to, że jakkolwiek byłoby okrutnym to co ich i Ojczyznę spotyka, to przecież w odwiecznych Zamysłach Stwórcy ma sens.

Męka i Śmierć, Śmierć i Zmartwychwstanie, Zmartwychwstanie i Życie

Cóż za tajemnica i cóż za rewolucyjna przemiana, jaka bezwzględność i zdecydowanie faktów – jaki niepojęty Boży Plan.

Bardzo bym chciał, abyście potrafili dzisiaj jeszcze raz z nadziei tej skorzystać i jeszcze raz z tego Świętego Krzyża zaczerpnąć sił; dla siebie i dla Ojczyzny, dla przemiany i życia. Modlić się jednak nam trzeba o siłę szczególną, siłę żywą, która nie pozwoli nam bezczynnie się przyglądać jak Ojczyzna ginie, kontentując się jedynie świadomością Jej zagłady; siłę która nie zakończy naszych o Nią trosk na wysłuchaniu kolejnych tyrad piewców beznadziei; siły, która uczyni z nas Patriotów czynu a nie bezwolną gawiedź słuchaczy i gawędziarzy.
Módlmy się zatem o taką siłę w nas, która Ojczyznę podźwignie, która pozwoli rozpoznać prawdziwe zamiary tych, którzy od lat ją niszczą, zmieniając jedynie szyldy i hasła. Módlmy się o dar rozpoznawania i właściwych wyborów, o mężów godnych Polski.

Boże Nieskończony i do końca Wierny, Boże Odważny i nie cofający się, Boże nasz; wskrześ w sercach Polaków ducha naszych Przodków, ducha Wielkiego Narodu, który jedynie w służbie Twojej widział swą Potęgę i o inne rzeczy specjalnie nie dbał, i uległ, i znów na kolanach – ale Ten sam i na wieki Twój;

Boże pozwól zmartwychwstać Polsce i króluj nam!!!

http://www.wroclawskikomitet.pl/komitet/ogloszenia/item/403-%C5%BCycz%C4...

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

napisane jest

"nie przychodzę aby przynieść wam pokój

ale by zawiesić między wami miecz"

dlatego każdy kto chce POLSKI

nie może obawiać się chwycić mocno za ten miecz !

a co dalej to już patriotyczny instynkt podpowie...

yarenty - kraków

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

 
=
>>bez światłocienia<<

#154618