Tragedia Smoleńska zbudowała zgodę narodową

Obrazek użytkownika Łażący_Łazarz
Kraj

W dniu 10 kwietnia 2010 r. rozbił się w Smoleńsku samolot z Parą Prezydencką, Najwyższymi Dowódcami Wojska Polskiego, Prezydentem

Kaczorowskim, kilkunastoma parlamentarzystami, Prezesem IPN, Prezesem NBP, Szefem Kancelarii Prezydenta, Szefem BBN, Sekretarzem Rady Ochrony Walk i Męczeństwa, oraz wieloma innymi Dostojnikami Państwowymi, Funkcjonariuszami BOR, Gośćmi Pary Prezydenckiej i Załogą zmierzającymi na uroczystości 70-lecia Zbrodni Katyńskiej.

Premier Rządu RP Donald Tusk natychmiast wyczarterował 2 samoloty. Jeden dla delegacji rządowej, służb państwowych i służby wartowniczej Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Drugi dla rodzin ofiar. Samoloty udały się do Mińska, gdzie zostały podstawione samochody kolumny rządowej dla rodziny Prezydenta RP, Marszałka Senatu, przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych RP i dla służb mających zadanie zabezpieczyć miejsce wypadku, oraz pełnić wartę przy ciele Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Obecność takiego składu delegacji polskiej została ustalona wcześniej, błyskawicznie, ze stroną rosyjską jako realizacja zapewnień (w depeszy) Prezydenta Miedwiediewa o wspólnych działaniach. Jednocześnie zwołane w trybie nadzwyczajnym Biuro Analiz Sejmowych oraz Biuro Prawne Prezesa Rady Ministrów RP przygotowało projekt porozumienia o randze szczególnej dotyczącego wspólnych Polsko-Rosyjskich działań odnośnie Tragedii Smoleńskiej i śledztwa realizowanych na podstawie noty Prezydenta Miedwiediewa i porozumienia bilateralnego pomiędzy obydwoma państwami z 1993 r.

Do zadań Biura Analiz Sejmowych należało też sformułowanie treści wniosku Marszałka Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego o natychmiastowe stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej i powierzenie Marszałkowi Sejmu wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej w trybie art. 131 ust 1 Konstytucji RP lub o orzeczenie innego, zgodnego z Konstytucją trybu przejęcia obowiązków Prezydenta przez Marszałka Sejmu RP.

Podczas narady w Smoleńsku Donalda Tuska z Premierem Putinem przy udziale Marszałka Senatu i przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych (Jarosław Kaczyński pełnił też dodatkową rolę przedstawiciela rodzin ofiar) została złożona przez stronę polską (na podstawie dokumentów nadesłanych z Warszawy) precyzyjna propozycja dalszych wspólnych działań. Premier Rosji Władimir Putin wyraził zgodę na działanie wg projektu polskiego, proponując jednocześnie by (ze względu na delikatność sprawy i kłopotliwą sytuację Rosji) nadzór nad Polsko-Rosyjską Komisją Śledczą sprawował przedstawiciel strony pokrzywdzonej. Porozumienie zostało błyskawicznie podpisane (już po 2 godzinach) a szefem Komisji Śledczej został niezależny politycznie Prokurator Generalny (ze względu na kłopotliwą sytuację Rządu RP i potrzebę transparentności działań). Jednocześnie została złożona publiczna deklaracja, że zostanie powołany Rzecznik Polsko-Rosyjskiej Komisji Śledczej, który w trybie 24-godzinnym będzie informował opinie publiczną o stanie śledztwa i innych podjętych działań.

W chwili podpisania porozumienia miejsce tragedii zostało zabezpieczone przez PRKŚ siłą przybyłych polskich funkcjonariuszy i funkcjonariuszy rosyjskich. Zostało zabezpieczone ciało Prezydenta RP, przeniesione na katafalk do namiotu specjalnego i wystawiona warta żołnierzy RP. Rozpoznanie ciała Prezydenta nastąpiło na miejscu. Ciało włożono w przytransportowaną przez Polaków trumnę i helikopterem przewiezione do Warszawy do Instytutu Medycyny Sądowej.

Reszta ciał, szczątków samolotu, rzeczy osobistych oraz wszelkich innych przedmiotów została przekazana pod nadzór PRKŚ. Cześć działań dokonywano na miejscu, część zgodnie z zarządzeniem PRKŚ (i dzięki uprzejmości Rosjan) dokonywano w Moskwie, a część podjęto natychmiast w Warszawie. Zasadą było, że każde przesłuchanie, każda czynność zabezpieczenia dowodów, oraz każda sekcja zwłok były dokonywane wspólnie przez polskich i rosyjskich specjalistów.

W niedzielę, 11 kwietnia, o godzinie 12.00 czasu warszawskiego Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski ogłosił w orędziu, że dysponuje aktem zgonu Prezydenta RP, co zgodnie z opinią Trybunału Konstytucyjnego obliguje go do pełnienia obowiązków Głowy Państwa. Jednocześnie, ze względu na doniosłość tragedii i szacunek do Śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Marszałek Komorowski ogłasza, że wystąpi z wnioskiem do władz kościelnych o pochówek Prezydenta na Wawelu i stworzenie przy jego grobie, symbolicznego miejsca upamiętnienia tragedii Smoleńskiej. Ponadto Marszałek Sejmu ogłasza, że nie mając mandatu wyborców nie będzie podejmował żadnych działań personalnych ani politycznych, wykraczających poza legitymację etyczną, i które mogą poczekać do wyboru nowego Prezydenta RP. Także wtedy została ogłoszona tygodniowa żałoba narodowa.

Czas pokazał, że p.o. Prezydenta RP Marszałek Sejmu dotrzymał słowa, a nawet przekazał do Trybunału Konstytucyjnego te ustawy czekające na biurku Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, których przekazanie deklarował wcześniej publicznie zmarły Prezydent.

Jednocześnie odbyły się uroczystości pogrzebowe, w terminach jak najszybszych z możliwych po dokonaniu sekcji zwłok i zabezpieczeniu wszystkich szczątków. Pogrzeb Pary Prezydenckiej na Wawelu odbył się w niedzielę 18 kwietnia, i pomimo chmury pyłu przybyli wszyscy zapowiedziani międzynarodowi goście. Premier Tusk osobiście zapraszał telefonicznie Prezydenta USA Baracka Obamę i Prezydentów Francji, Rosji oraz Kanclerz Angelę Merkel.

Tymczasem miejsce tragedii z wydatną pomocą Rosjan zostało trwale ogrodzone, podzielone na sektory 2x2m sfotografowane i dokładnie przeszukane (do głębokości 80 cm) przez polskich specjalistów.

Każdego dnia o godzinie 18.30 w półgodzinnej konferencji prasowej Rzecznik Polsko-Rosyjskiej Komisji Śledczej zdawał szczegółowe sprawozdanie z działań i odpowiadał na pytania dziennikarzy. Zauważono, że Rosjanie błyskawicznie realizują wszelkie wnioski pomocy prawnej (pomimo utrudnienia, bo w każdej czynności muszą uczestniczyć polscy prokuratorzy). Szczególnym echem odbiło się przesłuchanie Generał Tatiany Anodiny – byłego szefa Międzynarodowy Komitet Awiacji – odpowiedzialnej za certyfikowanie lotniska w Smoleńsku, oraz nadawanie certyfikatów, oraz uprawnień zakładom odpowiedzialnym za budowę oraz prace remontowe samolotu Tu-154, który się rozbił pod Smoleńskiem.

Nie tylko po stronie rosyjskiej były dymisje. Premier Donald Tusk pociągnął do odpowiedzialności politycznej za uchybienia dotyczące przygotowania wizyty i zabezpieczenia wizyty Głowy Państwa Ministra Obrony Narodowej, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych, Szefa ABW. Bronisław Komorowski zdymisjonował natomiast, po enuncjacjach opozycji, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Wielkim skandalem, który się spotkał z natychmiastową reakcją Szefa Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej była sugestia, pewnego posła PO z Lublina, że katastrofa mogła nastąpić z winy pilotów.

PO zawiesiło posła w czynnościach a Sejmowa Komisja Etyki Poselskiej zwróciła uwagę, że niegodnym jest funkcji posła nawet sugerowanie odpowiedzialności za tragedię, którejkolwiek z ofiar przed zakończeniem śledztwa, a poza tym to działanie krzywdzące dla ich rodzin i naruszające ich dobre imię. Jednocześnie EPS przestrzegła, że w przypadku wystąpienia rodzin załogi z pozwem o oszczerstwo, będzie wnosić o uchylenie immunitetu temu posłowi.

20 kwietnia Rzecznik PRKŚ poinformował o otrzymaniu od Rosjan zdjęć satelitarnych miejsca tragedii i zapisu obserwacji radarowych samolotu, oraz o wystąpieniu do USA o podobne materiały. Jednocześnie poinformowano, że miejsce tragedii zostało już całkowicie oczyszczone i zbadane, a wszystkie elementy (oprócz dużych szczątków samolotu) i przedmioty są już w Polsce. Na dowód tego zlikwidowano ogrodzenie miejsca katastrofy i zaproszono dziennikarzy o weryfikacje tego stwierdzenia.

21 kwietnia dziennikarze będący w Smoleńsku nie znaleźli żadnych elementów ani szczątków na miejscu katastrofy

22 kwietnia Marszałek Sejmu ogłosił termin wyborów prezydenckich, oświadczając jednocześnie, że zdaje sobie sprawę, iż kandyduje w sytuacji szczególnej i pozycji wyjątkowej, dlatego, jako członek partii rządzącej, zdaje sobie sprawę, że jest osobą współodpowiedzialną za właściwy tok śledztwa i działania zmierzające do wyjaśnienia tej największej polskiej tragedii po 1945 r.

Tydzień później Jarosław Kaczyński, w swoim wystąpieniu, w którym ogłosił kandydowanie w wyborach prezydenckich, podziękował Rządowi Donalda Tuska za podjęcie wszelkich możliwych i mądrych działań w celu wyjaśnienia tragedii smoleńskiej. Pogratulował też Marszałkowi Bronisławowi Komorowskiemu klasy politycznej w pełnieniu obowiązków Prezydenta RP.

Wszyscy dziennikarze byli pod wrażeniem zachowania się Prezesa PiS, a Gazeta Wyborcza uznała, że albo trauma faktycznie zmieniła tego człowieka, albo go błędnie oceniali przez lata.

30 kwietnia zostały przez PRKŚ i Instytut Analiz Sądowych w Krakowie rozszyfrowane wszystkie rozmowy i parametry lotów znajdujące się na trzech czarnych skrzynkach.

1 czerwca, decyzją p.o. Prezydenta RP został ustawiony obelisk przed Pałacem Prezydenckim i wmurowany w niego krzyż harcerzy, jako wieczne upamiętnienie ofiar katastrofy i największej polskiej żałoby celebrowanej w Warszawie. Krzyż zasłynął jako miejsce zgodnych spotkań Polaków, bez względu na odmienne przekonania polityczne i pomimo dzielących ich różnic światopoglądowych.

Jakże też była inna i rzeczowa ta kampania wyborcza w porównaniu z poprzednimi. W jej toku, w ogóle zapomniano o istnieniu kilku chamskich kreatur politycznych, niegdyś brylujących na salonach.

20 lipca pojawił się pierwszy kompleksowy raport PRKŚ odnośnie przyczyn tragedii i natychmiast został upubliczniony.

Wybory Prezydenckie odbyły się dopiero po wakacjach, ze względu na dwukrotnie ogłaszany stan klęski w czasie pamiętnych powodzi w maju i czerwcu.

Tragedia Smoleńska i danina krwi ofiar nie poszły na marne, zbudowały zgodę narodową.

 

Relację przygotował ŁŁ

 

Jak wam się to podoba?

Tak by mogło być, gdyby politycy PO mieli klasę, Rosjanie dobre intencje, a to była tylko katastrofa.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

tak powinno być
a tak to jestesmy pośmiewiskiem dla swiata

pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#73225

Bo tak, jak jest, pozostał nam tylko smutek, wstyd, żal i...

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#73227

Po czym J. Kaczyński wygrywa wybory i konflikty między premierem i prezydentem zaczynają się na podobnie podłym poziomie jak przed 10 kwietnia.
A możemy przecież nie jeść tej żaby i poprawić konstytucję. USA mają dobrą konstytucję i historia nie odnotowała tam ani jednego konfliktu między prezydentem a premierem.
Pozdrawiam. Bacz

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pozdrawiam. Bacz

#73228

Tak, jedyne co jest zgubne, to zbytni minimalizm...

(przepraszam za złośliwość, ale nie mogłem się powstrzymać).

Zmieniać konstytucję? Drogą formalną? Z takim, a nie innym układem sił w parlamencie? Wolne żarty...
A może zamach stanu lepiej??

Akurat model amerykański uważam za dobry, tu zgoda.
Natomiast teza, że wszystkiemu winne są "konflikty" jest daleko posuniętym uproszczeniem sytuacji w Polsce. Raz, że konflikty są efektem, a nie przyczyną. Dwa, co do tego "podłego poziomu" - a kto sprowadził "dyskusję" na taki poziom? I kto był głównym motorem napędowym takich akcji?

Jest gdzieś w necie zestawienie co lepszych wypowiedzi "pewnych" polityków. Nie mam teraz czasu szukać, ktoś mnie może wyręczy... Ale polecam politykę miłości w 10-minutowej pigułce.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#73229

Za to teraz wreszcie powinien zapanować spokój w Polsce panie Bacz, wreszcie nastąpi dwuletni spokój i chwila wytchnienia dla tych, którzy kochają Polskę i wszystkich Polaków. No bo Kaczystów w Polsce przecież wreszcie odsunięto całkowicie od władzy, teraz już nie będą jątrzyć!

Teraz dopiero Polska bez nich rozkwitnie, teraz dopiero zaczną się z Polską liczyć na arenie światowej, być może już wkrótce kilku z czołowych polityków partii miłości dostanie jakieś znaczące stanowiska w miłościwie nam panującym Europarlamencie lub innych instytucjach związanych z tym supermocarstwem np. w Banku Światowym albo niektórzy z nich wzniosą się o jeden stopień w swoim wtajemniczeniu w jakiejś znaczącej loży masońskiej lub mniej znaczącej.

PO teraz mając w Polsce całą władzę wreszcie powinna ruszyć z kopyta, a i panowie liberałowie uzdrowiciele świata powinni im w tym dopomóc! Najpierw proszę skomercjalizować polską Służbę Zdrowia, potem wprowadzić JOW-y (na styl angielski, w Anglii od 200 lat rządzą nieustanie te same rodziny, jakby nie było monarchia i masoneria oraz anglikanizm), a następnie wziąć się za komercjalizację KGHM-u, PKP, energetyki, pierwsze kroki w całkowitym planie skomercjalizowania Wojska Polskiego właśnie uczyniono, teraz wyżywieniem zawodowych żołnierzy zajmą się firmy kateringowe...A na koniec zająć się koniecznie polskimi Lasami Państwowymi oraz polskim wybrzeżem morskim, jeziorami oraz rzekami...

Jakby nie było Polska teraz będzie zwycięska, pozostanie na szczęście jedyną zieloną wyspą pośród europejskich biedaków i bankrutów takich jak: Hiszpania, Grecja, Włochy, Islandia, Łotwa, Węgry i Portugalia.

Ku chwale Ojczyzny panie Bacz, po raz kolejny wykonał pan swoje zadanie, świadomie lub nieświadomie...Czytając jednak pana wpisy na "prawicy net" przypuszczam, że robi to pan z całą świadomością.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#73231

nie pieprz Pan wierszy, bo dzis nie pierwszy

Gajowy wygrał, donek jest i jest jak było czyli nie ma nic

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#73235

Szanowny Panie Bacz! Żeby nie "zagadywać" tematu proszę o jasną i jednoznaczną odpowiedź.

Na podstawie jakiego DOKUMENTU! Marszałek Komorowski przejął obowiązki Prezydenta RP? Mówiąc prościej skąd miał PEWNOŚĆ że nastąpiła śmierć Prezydenta?

Proszę podać, jeśli Pan wie, datę i godzinę sporządzenia tego dokumentu i zestawić z datą i godziną przejęcia obowiązków. Będę wdzięczny - pewnie nie tylko ja - jeśli Pan odpowie na pytanie.

Zaznaczam, napewno nie jest to Konstytucja RP. Konstytucja nie stwierdza zgonu!!!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#73236

Niniejszym przepraszam wszystkich, że rzadko odpowiadam, ale po prostu nie mam czasu na dyskusje. Zapraszam do lektury moich tekstów przez funkcję "Szpieguj" oraz do lektury mojego bloga bacz.salon24.pl można z tych tekstów poznać większość moich poglądów.

Panu <seaman25> odpowiadam, że nie mam specjalnej wiedzy na temat przejęcia urzędu przez p. Komorowskiego, wiem tyle co z mediów, ale zwracam uwagę, że razem z Prezydentem RP zginęło dowództwo wojska, to mógł być pierwszy akt wojny rozpoczętej podstępnie bez wypowiedzenia i w takiej sytuacji lepiej że RP nie zostawała długo bez głowy.

Pozdrawiam, Bacz

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pozdrawiam. Bacz

#73285

Lepiej baz, niż z głową w komsomołce.
Pozdrawiam myślących.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#73291

Szanowny Panie!

to mógł być pierwszy akt wojny rozpoczętej podstępnie bez wypowiedzenia i w takiej sytuacji lepiej że RP nie zostawała długo bez głowy.

Wojny? Jakiej WOJNY? przeciw komu? Przeciwko Polsce czy Paktowi NATO?

Doprawdy nie rozumie Pan że nie można obecnie wypowiedzieć wojnę lub bez wypowiedzenia zaatakować Polskę?

Dlatego że: Polska jest pełnoprawnym członkiem NATO i jakakolwiek wojna tu i teraz to.... ZAGŁADA ŚWIATA!!!.

Skoro ktoś(?????) mógł przygotowywać "pierwszy akt wojny" to nie mogła to być "katastrofa z winy pilotów" (to streszczenie Pańskich słów: http://blogbacza.wordpress.com/2010/06/13/przyczyny-katastrofy-w-smolensku/)

Proszę o więcej logiki i niepodpieranie się jedynie "mediami", dał Bóg rozum aby z niego korzystać.

Pozdrawiam -seaman25

P.S. Osobiście uważam że to całe NATO, mimo zapisów na papierze tak naprawdę palcem by nie kiwnęło w sprawie Polski. patrz: http://niepoprawni.pl/blog/1649/dziwne-odczucia-po-10-iv-2010

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#73293

Sorki, bo ciemny jestem. A kto jest Premierem w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej?
Czy tam przypadkiem nie jest system Prezydencki?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#73238

Oczywiście, że w Stanach Zjednoczonych nie ma premiera.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#73239

Na podstawie aktu zgonu, wydanego po sekcji zwłok . Dla tego tylko jedna sekcja zwłok trafiła do Polski. 

Panie Bacz pozdrowi Pan od mnie premiera usa.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#73241

..no właśnie o to mi chodziło (akt zgonu) ale pytanie jest do Pana Bacza, czy przejęcie obowiązków Prezydenta nie nastąpiło przedwcześnie, ergo czy to nie był po prostu kilkugodzinny zamach stanu? a pełnienie obowiązków do czasu otrzymania Aktu Zgonu nielegalne? (W tej konkretnej sytuacji oczywiście)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#73247

 Wszystko jest OK, premier usa podpisał dokumenty sekcji zwłok, a Pan Bacz akt zgonu.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#73250

nie nabijajmy się z Bacza - "Tęgiej Głowy" bo nam na Onet ucieknie hihi

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#73263

No właśnie, to coś jak gdyby babcia była dziadkiem.
Ja to wierzyłam że tak będzie naprawdę. Tym boleśniejsza była potem prawda, bo wierzyłam.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

kaczoorek

#73243

Bo człowiek naiwny jest jednak... Ja też liczyłem, że może w niektórych tli się jeszcze choć iskra uczciwości i honoru. Chociaż to jak wierzyć, że w tym roku jednak śnieg w zimie nie spadnie...

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#73244

Dowiedziałem się o nich stąd:

http://palnick.salon24.pl/209764,znow-jestesmy-za-murzynami

Chętnie bym odpowiednią kartkę pocztąwą wysłał Komuruskiemu.
 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

&nbsp;
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowc&oacute;w: hey-ho.pl

#73248

JEJ!!!
Znaczków szkoda.
A tekst gorzko-doskonały... Tak, zwykli ludzie wiedzą, jak powinno wyglądać śledztwo i cała reszta... TFU!!!!! A po trzykroć TFU!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#73251

http://www.youtube.com/watch?v=r1zkwStI4Fg

Nawet nie trzeba dodatkowego komentarza 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

&nbsp;
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowc&oacute;w: hey-ho.pl

#73399

Ja od nich nie wymagam klasy i dobrych intencji. Czekam tylko jak drzazga zacznie ropieć. Jeszcze się uduszą w tym miłosnym szpagacie. Pierwsze bąki już lecą.
Według MAK niedociągnięcia polegające na braku danych meteorologicznych na lotnisku docelowym występowały także przy lotach z Warszawy 07.04.2010.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#73249

co zgodnie z opinią Trybunału Konstytucyjnego obliguje go do pełnienia obowiązków Głowy Państwa.

W sytuacji gdy Komorowski już był kandydatem na Prezydenta to wcale NIE MUSIAŁ przejmować obowiązków Głowy Państwa, następny w kolejności jest Marszałek Senatu i wtedy Komoro pokazałby klasę gdyby zastosował art. 131 ust. 3 Konstytucji RP, wtedy start w wyborach byłby z "czystej strony toru".

No ale po kimś takim spodziewać się klasy???

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#73267

Myślę, że w ocenie postępowania pana Komorowskiego popełniamy jeden zasadniczy błąd. Zakładamy, że ten pan sam podejmuje wszelkie decyzje polityczne, myślę jednak, że wszelkie decyzje polityczne, które podjął ostatnio pan Komorowski były mu z góry narzucone i już wcześniej ustalone przez jego animatorów i zwierzchników. Mogą o tym świadczyć m. in. dwie wypowiedzi pana Komorowskiego, jedna zaraz po katastrofie smoleńskiej, a w zasadzie jeszcze przed nią w formie oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej z godziną sprzed katastrofy, a druga to ta o wystąpieniu Polski z NATO, pomyliło mu się w tym przypadku z wycofaniem wojska polskiego z Afganistanu...

O długich kiełbasach, zbierającej wodzie, o corocznych powodziach, o kaszalotach, o bobrach, o wydobyciu gazu łupkowego czy o odrastających wąsach można będzie powspominać za kilka lat i się z tego wspaniale pośmiać, jednak wszystko byłoby w porządku śmialibyśmy się z tego do łez już teraz, jakby tandem Tusk Komorowski i jego podejrzana zbieranina nie byłaby taka groźna dla istnienia polskiej państwowości oraz polskiego narodu.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#73276

ci co naprawdę animują całe obecne życie społeczno-polityczne nigdy nie pchają się w światła jupiterów, od występowania na scenie to mają "pacynki" lub "kukiełki" i to jest właśnie groźne że tak niewielu Polaków zdaje sobie z tego sprawę.

Raz jeszcze polecam na tę okoliczność książkę W.Łysiaka "Lider", tam jest to wszystko bardzo dobitnie opisane w formie beletrystycznej.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#73310

Tak. To jest w pełni prawdopodobny scenariusz. Wymagałby TYLKO obecności POLSKICH partii w POLSKIEJ polityce.Taki DROBNY, prawie FORMALNY wymóg.
Pozdrawiam myślących.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#73282

Póki co, nie w teraz, nie w kraju "cudów i wszechobecnej miłości".
Ale może wywalczymy, może nasze dzieci wywalczą...

Żal serce ściska.

Co nam zostaje? Żyć nadzieją i walczyć. Sursum corda!

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Ursa Minor

#73357

Pierwszy raz przy wprowadzeniu stanu wojennego, drugi przy wysłaniu żołnierzy do Iraku, a trzeci teraz. Winni są bezkarni , a większość spoleczeństwa , w tym prawników i znawców tematu też to olewa.

Nie powinno się takich rzeczy odpuszczać.

 Moje zdanie na temat Komorowskiego jest takie, że to co zrobił nie jest błahe.( W  niejasnych okolicznościach jest istotne aby ktoś nie sięgał po władze , która mu w danej chwili nie przysługuje- przecież Komorowski od pierwszych chwil uzurpacji wydawał decyzje i ktos je wykonywał - dlaczego?) . Wyobraźcie sobie że podobne praktyki się upowszechnią - po co czekać na stwierdzenie ważności wyborów, przeciez już sondaże mówia wszystko. Po co w Sejmie głosować jeśli ktos ma znacząco większość ? Od razu druknąć nowe ustawy - szybciej i praktyczniej? 

 

 

 

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#73595