Żydokomuna - fakt czy mit?

Obrazek użytkownika kokos26
Blog

Tak jak wiecznym i fałszywym mitem ma być teza o istnieniu w Polsce „Żydokomuny” tak bezspornym faktem istniejącym w świadomości światowej opinii publicznej ma być polski zwierzęcy antysemityzm oraz współudział w Holokauście.

Zbliża się kolejna rocznica wydarzeń marcowych z 1968 roku, co po raz kolejny pozwoli załadować armaty antypolską amunicją i oddać tradycyjną salwę z ulicy Czerskiej skierowaną w tubylczą, antysemicką, prymitywną i krwiożerczą nadwiślańską gawiedź.

Dlatego też warto na spokojnie zastanowić się nad tym czy ta cała Żydokomuna to fakt czy mit?

Do bicia się we własne antysemickie piersi będzie w najbliższym czasie niejedna okazja.

Może 1 marca podczas pierwszych obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" uderzy się w pierś ktoś jeszcze?

Oczywiście przekonywującymi i decydującymi dowodami na istnienie Żydokomuny nie mogą być słowa świadków tamtych czasów, którzy ową „Żydokomunę” dostrzegali, ale mimo to je przytoczę.

Maria Dąbrowska w swoich dziennikach pisała pod datą 17 czerwca 1947 r.: "UB, sądownictwo są całkowicie w ręku Żydów. W ciągu tych przeszło dwu lat ani jeden Żyd nie miał procesu politycznego. Żydzi osądzają i na kaźń wydają Polaków"

A pod datą 27 maja 1956 r. ta sama Dąbrowska pisała: "Ostatnimi tygodniami byłam w Nieborowie w towarzystwie samych Żydów oprócz Anny i Bogusia. Częste ich rozmowy o wzrastaniu antysemityzmu. Czemu dziś sami są częściowo winni - bo jak można było dać sobą obsadzić wszystkie 'kluczowe pozycje' życia Polski: prokuratury, wydawnictwa, ministerstwa, władze partii, redakcje, film, radio itp."

Jedną z żydowskich emigrantek 1968 roku i niezłomną tropicielką polskiego antysemityzmu była Alina Grabowska. Mimo to sama przyznała na łamach paryskiej Kultury z grudnia 1969 roku: "W pierwszych latach powojennych (a nawet i później) znakomitą, niestety, większość pracowników UB stanowili Żydzi".

Dzienniki prowadził również nieodżałowany Stefan Kisielewski. Oto zapisek z 18 października 1968 roku:

"Dwadzieścia lat temu powiedziałem Ważykowi, że to, co robią Żydzi, zemści się na nich srodze. Wprowadzili do Polski komunizm w okresie stalinowskim, kiedy mało, kto chciał się tego podjąć z 'gojów' (...)".

4 listopada 1968 roku pisał tak:

"Po wojnie grupa przybyłych z Rosji Żydów-komunistów (Żydzi zawsze kochali komunizm) otrzymała pełnię władzy w UB, sądownictwie, wojsku, dlatego, że komunistów nie-Żydów prawie tu nie było, a jeśli byli, to Rosja się ich bała. Ci Żydzi robili terror, jak im Stalin kazał (...)".

Oczywiście mogą to być subiektywne, nie mające związku z rzeczywistością opinie cytowanych osób.

Wielki żal, jaki do ubowców, sędziów i prokuratorów żydowskiego pochodzenia czuła zmarła niedawno Maria Fieldorf-Czarska też był zapewne nieuzasadniony i wynikał z tego antysemityzmu zrodzonego z europejskiej ciemnoty. Mówienie, że za zbrodnią sądową jej ojca, polskiego bohatera i patrioty od początku do końca stali Żydzi razi salonowców. Fakt, nie ma w tym za grosz wyczucia politycznej poprawności choć jest to stuprocentowa prawda.

Teraz od cytatów i osobistych odczuć wymienionych wyżej zwierzęcych antysemitów przejdźmy do suchych liczb i cyfr.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej liczba ludności polskiej zamieszkałej w PRL wynosiła 24 miliony, a ilość ludności pochodzenia żydowskiego w latach 1947-49 ustabilizowała się na poziomie 100 000 osób. Łatwo obliczyć, że stanowiło to 0, 42% ogółu mieszkańców Polski.

W 1989 roku sprytnego zabiegu dokonała Krystyna Kersten w pracy „Żydzi-władza komunistów”. Zsumowała ona wszystkich zatrudnionych w MBP pracowników w liczbie 25, 6 tys. i ogłosiła upadek mitu o Żydokomunie, gdyż w tej liczbie znalazło się 438 osób pochodzenia żydowskiego. Wyszło jej, że stanowili oni 1, 7% ogółu zatrudnionych. Tylko czterokrotna nadreprezentacja, czyli nic.

Cały sens tej manipulacji polegał na tym, aby uniknąć wykazywania procentowego udziału Żydów w aparacie represji, na najwyższych, kierowniczych stanowiskach. A to właśnie tam zapadały decyzje o fingowanych procesach polskich patriotów i mordowaniu „żołnierzy niezłomnych”.

Warto tu przytoczyć diametralnie inne dane podawane przez sowieckiego doradcę MBP płk Sieliwanowskiego w raporcie skierowanym do Berii z 20 października 1945 roku:

„[…] W Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego pracuje 18, 7 proc. Żydów, 50 proc. stanowisk kierowniczych zajmują Żydzi.

W I Departamencie tego Ministerstwa pracuje 27 proc. Żydów. Zajmują oni wszystkie stanowiska kierownicze. W Wydziale Personalnym – 23 proc. Żydów, na stanowiskach kierowniczych – 7 osób. W Wydziale ds. Funkcjonariuszy (inspekcja specjalna) –33,3 proc. Żydów, wszyscy zajmują odpowiedzialne stanowiska. W Wydziale Sanitarnym MBP – 49,1 proc. Żydów, w Wydziale Finansowym – 29,9 proc. Żydów”.

Jeszcze dalej poszedł w 1949 roku ambasador Wiktor Lebiediew:

„[...] w MBP poczynając od wiceministrów, poprzez dyrektorów departamentów, nie ma ani jednego Polaka, wszyscy są Żydami”

Ostatnia praca na ten temat, której wiarygodności do dziś nikt nie podważył, to opracowanie Krzysztofa Szwagrzyka z Wrocławskiego IPN zatytułowane „Żydzi w kierownictwie UB. Stereotyp czy rzeczywistość?”

Oto fragment

„Analizie poddano zawartość Informatora MSW oraz akt osobowych 450 osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego oraz 249 z Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, uzupełnioną o dane zaczerpnięte z innych źródeł.

Jak pokazują jej wyniki, w latach 1944–1954 na 450 osób pełniących najwyższe funkcje w MBP (od naczelnika wydziału wzwyż) 167 było pochodzenia żydowskiego (37,1 proc.).”

Przypominam jeszcze raz, że ludności pochodzenia żydowskiego było w Polsce w tym okresie 0,42%. Dlatego nie dziwi końcowy wniosek autora pracy, który pisze:

„W świetle zaprezentowanych danych statystycznych teza o dużym udziale Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w kierownictwie UB sformułowana została na podstawie prawdziwych przesłanek i jako taka odzwierciedla fakt historyczny.”

Oczywiście można tak jak pseudo-historyk Gross powiedzieć, że: „Komuniści pochodzenia żydowskiego [...] pracowali w bezpieczeństwie, jako komuniści, a nie, jako Żydzi”,ale wtedy Pani Alina Cała, sam Gross i cała reszta tropicieli polskiego zwierzęcego antysemityzmu nie powinni winić całego polskiego narodu za udział w holokauście i antysemityzm i przyjąć, że na przykład Polak, z chwilą podjęcia się obrzydliwego procederu szmalcownictwa przestawał być Polakiem i działał już nie jako Polak ale szmalcownik.

Jak to jest, że pseudo-historyczne prace Grossa zdobywają rozgłos na całym świecie, a świetne historyczne opracowanie Szwagrzyka nie przebiło się nawet do polskiej opinii publicznej?

Myślę, że wpisuje się to wszystko w proces pisania historii na nowo.

Można, a nawet trzeba mówić głośno o Polakach jako zbrodniarzach i antysemitach, lecz już Niemców, głównych sprawców zbrodni nazywa się dziś nazistami.

Żyd w momencie kiedy stawał się komunistycznym zbrodniarzem przestawał być Żydem, zaś Niemiec mordujący Żydów, z Niemca stawał się automatycznie nazistą.

Ciekawy jestem ile kosztowałoby Polskę to aby zostać objętym tym wymyślnym i pomysłowym mechanizmem zdejmowania odpowiedzialności z narodów zgodnie z aktualną „mądrością etapu”?

65 miliardów, czy więcej?

Źródła:

1 .Biuletyn IPN nr 11 (58) 2005 rok

2. Krzysztof Szwagrzyk – „Żydzi w kierownictwie UB. Stereotyp czy rzeczywistość?”

3. J.T. Gross, „Upiorna dekada”, s. 93–94.

4. K. Kersten, „Żydzi – władza komunistów” s. 84

5. Teczka specjalna J.W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 1944–1946, wybór i oprac. T. Cariewskaja, A. Chmielarz, Warszawa 1998, s. 421.

6. „Polska w dokumentach z archiwów rosyjskich 1949–1953”, Warszawa 2000, s. 46.
 

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Świetny tekst, a puenta powalająca. Dzięki, Kokos.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#133419

Dzięki i uścisk dłoni :)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#133421

Tak, to trafna puenta...

pozdrawiam

"Nie odzywając się w towarzystwie ryzykujesz uznanie za głupka, odzywając się rozwiejesz wszelkie wątpliwości" O. Wilde

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, a*ldd meg a Magyart

#133540

Żydokomuna - fakt czy mit?

Fakt, tak naprawdę ci ludzie nadal w Polsce rządzą, a ci którzy, im to umożliwili nigdy za swoje zbrodnie dokonane na Polakach nie ponieśli żadnej kary, żadnej. Lobby żydowskie do śmierci tych zbrodniarzy chroniło i nadal chroni, na pogrzebach tych morderców pojawiali się "nasi polscy": artyści, poeci, pisarze, politycy...

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#133428

Niestety kosztuje nas to wystarczająco dużo. Obok słynnej komisji majątkowej (zwanej błędnie kościelną) istnieją inne, w tym zajmująca się zwrotem mienia "żydowskiego".
No i gminy żydowskie odzyskują nie to co było własnością gmin żydowskich lecz i to co było własnością obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. I żyje się lepiej :)
Zabawne jest to, że majątek kościelny został zagrabiony przez komunistów, w tamtym okresie jak piszesz Żydów a my teraz płacimy za jedno i drugie. Pytam nieśmiało kto grabił ich majątki?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

tony.c

#133441

Tylko co z tą wiedzą zrobić? Przecież wielu polskich publicystów głosi tę niezaprzeczalną prawdę ale jaki jest oddźwięk? Nie ma! Polacy to już mniejszość narodowa, bo ta papka wyalienowanych "europejczyków", która wybiera nam władzę, woli chadzać pod rękę z pedalstwem i lewactwem niż stanąć w obronie krzyża i polskości!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#133450

Mimo wszystko trzeba mówić i pisać. Do znudzenia.

pozdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#133459

Dzienniki prowadził również nieodżałowany Stefan Kisielewski. Oto zapisek z 18 października 1968 roku:

"Dwadzieścia lat temu powiedziałem Ważykowi, że to, co robią Żydzi, zemści się na nich srodze. Wprowadzili do Polski komunizm w okresie stalinowskim, kiedy mało, kto chciał się tego podjąć z 'gojów' (...)"

Wydaje się że to co powiedział śp.Stefan Kisielewski to się ziści,czego nie życzę.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#133469

kitciwucho; A i dzis mowia , ze sadownictwo jest opanowane przez    srodowisko zydowskie  i ludzie bardzo narzekaja. Zydzi sami swoim postepowaniem wywoluja gniew innych narodow.Jestem za mloda i nie pamietam wojny ,ale w liceum mialam kolezanke Zydowke i do dzis przyjaznie sie z nia ,bo jest fajna.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

kitciwucho

#133470

 Niestety to fakt.

 Warto też zwrócić uwagę,że w  Polsce nie ma ciągle partii lewicowej,tylko  postkomunistyczne  SLD a coraz więcej ludzi tę partię popiera. Zarówno w SLD jak i w innych partiach (z wyjątkiem PIS i paru małych ugrupowań prawicowych) wyraźne są wpływy żydokomunistyczne.Jeszcze wyraźniej widać te wpływy w mediach.

Dlatego trzeba o tym mówić i pisać gdzie się da .

 Dzięki za świetny tekst !

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#133476

Pani zdaniem PiS nie jest pro żydowską partią, co to za fanaberie?

Czy to jest fotomontaż, czy to jest spreparowany filmik?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#133484

 Po pierwsze nie będę się odnosić do zdjęcia,które przy obecnych możliwościach można łatwo spreparować.

Po drugie pisałam o żydokomunie w komentarzu do tekstu na ten temat.

Bardzo staram się nie być rasistką i wciąż wierzę w Człowieka.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#133506

Są Żydzi wierzący w Judaizm i pozostali (tak z grubsza) ci pozostali też oczywiście muszą w coś wierzyć i jakoś tak się składa że w przeważającej części wierzą w Marksa i Lenina.
I to z nimi jest największy problem świata.

Remek.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Remek

#133539

Polacy to antysemici i należy ich bezwzględnie karać. A ci, którzy mają zdanie przeciwne, powinno ich się leczyć psychiatrycznie! To już szambo totalne!
http://www.polskieradio.pl/3bb3ff51-9dac-4107-93ed-e64c4701ecec.file

Ta audycja tylko jeszcze bardziej dowodzi, kto w tym kraju naprawdę rządzi

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#133481

Dziękuję!Znakomity, bardzo potrzebny tekst.Zaraz to sobie wydrukuję i wstawię do IPN-owskiego podręcznika historii.
I tego Szwagrzyka spróbuję dorwać, poki jeszcze komuchy nie rozwaliły IPN.
Pozdrawiam serdecznie

Sigma

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#133485

pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

antysalon

#133521

Opowiadając o swoich korzeniach.
Gdzieś to czytałem, być może to Michalkiewicz gdzieś przytoczył.
Remek.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Remek

#133541