Projekt wniosku o ekshumację

Obrazek użytkownika prowincjuszka
Kraj

Projekt

Warszawa, dnia............

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Sygnatura akt:

Wniosek

osób bezpośrednio zainteresowanych o dokonanie czynności w śledztwie, uprawniony przepisem art. 9 par. 2 kpk, z powołaniem na jego treść:

Art. 9. § 2. Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu.

Status wnioskodawców jako osób bezpośrednio zainteresowanych kontynuacją, prawidłowością i wynikiem śledztwa uzasadniony jest ich najwyższym zaangażowaniem w ochronę interesów narodowych, którym skutki katastrofy smoleńskiej wyrządziły ogromną nieodwracalną szkodę, bezpośrednio uderzając w każdego prawego Polaka.

Nazwiska, adresy i podpisy wnioskodawców stanowiąc integralną część wniosku widnieją pod jego uzasadnieniem.

Działając za wyrażoną na piśmie ( dokument w załączeniu) zgodą pokrzywdzonego w osobie ................

Wnosimy

o dopuszczenie dowodów z oględzin i otwarcia zwłok ( sekcji) ofiary w osobie ............( funkcja, imię nazwisko, związek z pokrzywdzonym), po uprzednim zarządzeniu wyjęcia zwłok z grobu ( ekshumacji) ;

1/przeprowadzenie dowodu z oględzin zwłok na okoliczność ustalenia tożsamości ofiary, również w odniesieniu do aktu zgonu, ustalenia rozmiaru i rodzaju obrażeń;
2/przeprowadzenie dowodu z sekcji zwłok na okoliczność obrażeń wewnętrznych, kwalifikacji przyczyn powstałych obrażeń, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru zmian w organach wewnętrznych.
3/powołanie biegłego specjalisty z zakresu medycyny sądowej ( w osobie ) ,
z wiedzą umożliwiającą określenie czynników skutkujących wewnętrznym stanem zwłok.
Uzasadnienie

Oczywistość uzasadnionych podejrzeń w przedmiocie przestępnego spowodowania śmierci wszystkich ofiar katastrofy wynika z całokształtu okoliczności sprawy.
Przedstawione wnioski dowodowe wymagają uprzedniej ekshumacji zwłok.
Wobec oczywiście uzasadnionych wątpliwości w kwestii pierwotnie dokonanych w Rosji oględzin zwłok, braku sekcji zwłok, następnie jednolitego dla wszystkich ofiar określenia przyczyny zgonu wynikła konieczność weryfikacji tych czynności.
Ekshumacja na wstępie wykaże, czy trumna zawiera zwłoki, eliminując obawy ewentualnie innego stanu zawartości.
Oględziny, sekcja zwłok wraz z opinią biegłego poskutkują potwierdzeniem lub obaleniem podejrzeń w kwestii przyczyn zgonu.
Jako osoby bezpośrednio zainteresowane wynikiem śledztwa, działamy po stronie Prokuratora prowadzącego śledztwo, pokrzywdzonych, więc we wspólnej sprawie, z intencją jej społecznego wsparcia.
Podajemy adres naszego przedstawiciela dla doręczeń pism.

Imię nazwisko adres

Dane i podpisy wnioskujących

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Na skrzynce też mam.
Jutro od rana się tym zajmę.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#83743

Gwoli wyjaśnienia, jestem radcą prawnym, z karnym od wielu lat nie mam do czynienia.Projekt zgodny z wymogami. W prawie nie określono definicji "osób bezpośrednio zainteresowanych", Można wzmocnić argumenty na to.
PO południu jestem w Twojej dyspozycji.
Dobranoc

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

prowincjuszka

#83750

O! Dzięki! Dyszka oczywiście a poza tym proszę o wyjaśnienia: czy to mamy pisać jako poparcie wniosku konkretnej rodziny , czy jako własne?
I czy tym tam jakimś interesem prawnym jest to, że umarł prezydent/poseł/inny funkcyjny mojego kraju i dlatego jako obywatel (osoba, która w/w funkcjonariusza wybrała) domagam się konkretnych czynnosci w sprawie okoliczności śmierci mojego przedstawiciela?
Dobra robota!
Pozdro!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#83888

Wniosek autorstwa naszego, jako "osób bezpośrednio zainteresowanych". Uprawnienie jest określone w art. 9 par. 2 kodeksu postępowania karnego tak: Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogę składać wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ ( prokuratura) może lub ma obowiązek podejmować z urzędu.
Nie istnieje definicja "osób bezpośrednio zainteresowanych". Sami musimy wykazać swój status, wstępnie we wniosku tak przedstawiony:"Status wnioskodawców jako osób bezpośrednio zainteresowanych kontynuacją, prawidłowością i wynikiem śledztwa uzasadniony jest ich najwyższym zaangażowaniem w ochronę interesów narodowych, którym skutki katastrofy smoleńskiej wyrządziły ogromną nieodwracalną szkodę, bezpośrednio uderzając w każdego prawego Polaka"
Każdy wniosek z osobna uzupełnimy szczegółowo odnosząc się do funkcji i roli ofiary, po akceptacji pokrzywdzonego.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

prowincjuszka

#83908