A.Seremet - prokurator generalny RP czy akredytowany FR ?

Obrazek użytkownika contessa
Kraj

Najwyższy czas zadać Andrzejowi Seremetowi to i kilka innych pytań.

Rota ślubowania prokuratorskiego

Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości

„Nie mogę odpowiedzieć na pytanie czy te dokumenty, które ostatnio nadeszły (od strony rosyjskiej - red.), zawierają te wszystkie informacje, które wystarczą do podjęcia decyzji w kwestii ekshumacyjnej.”....
(A.Seremet)

Od miesięcy prokurator generalny RP zachowuje się jak unikająca spełnienia powinności małżeńskiej z niekochanym mężem żona, która jeśli przypadkiem nie jest „zmęczoooona” to albo ciągle niedysponowana, albo boli ją głowa. Albo... albo... albo...

Kim więc jest A. Seremet ? POLSKIM prokuratorem , wyniesionym przez Prezydenta Rzeczpopolitej Polskiej na urząd prokuratora generalnego ? Pytam, bo od roku odnosi się wrażenie, że ten pan jest raczej AKREDYTOWANYM Rosyjskiego Komitetu Śledczego przy polskim śledztwie... To by poniekąd wyjaśniało dlaczego podjęcie przez polską prokuraturę decyzji w sprawie ekshumacji, mających odbyć się - uwaga ! - na terytorium RP, jest ściśle uzależnione od dokumentów prokuratury rosyjskiej, których - albo strona rosyjska nie dostarczyła, ma dostarczyć, może ich nigdy nie było i nigdy nie będzie, a te które już w Polsce są - albo są ciągle tłumaczone, albo są nie te, które są potrzebne, a jak już są te potrzebne to z kolei są tak tajne, że prokuratura boi się w nie wglądnąć... A może w tych wszystkich matactwach chodzi o to, że Federacja Rosyjska po prostu ZAKAZAŁA dokonania ekshumacji i polska prokuratora wraz z urzędem prokuratora generalnego jako tylko akredytowani, musi się zakazowi Rosjan podporządkować?

Tego oczywiście panowie prokuratorowie nigdy nie zdradzą bo byłoby to ich dobrowolnym przyznaniem się do zdrady stanu...

...Póki jeszcze istniały jakieś nikłe złudzenia, że polskie śledztwo w sprawie wyjaśnienia przyczyn tragedii smoleńskiej toczy się równolegle do rosyjskiego i niezależnie od niego, toczy się na podstawie materiałów znajdujących się w Polsce, to po powyższej wypowiedzi A.Seremeta jest na 100% jasne, że polskie śledztwo jest INTEGRALNĄ częścią śledztwa rosyjskiego, a panowie Seremet i Parulski produkują się w nim wyłącznie w roli akredytowanych przez RKŚ ! Fakt ten potwierdza obecność w tych dniach w Polsce prokuratorów rosyjskich, którzy do 30 kwietnia mają przesłuchać m.in."przedstawicieliróżnych instytucji" zaangażowanych w organizację lotu do Smoleńska”.
Wiadomo, że organizacją lotu 10.04.2010 r. zajmowała się Kancelaria Premiera ale potrzeba było roku i przybycia do Warszawy prokuratorów rosyjskich by jej pracowników przesłuchać. Powoli zaczyna się wyjaśniać, dlaczego polska prokuratura tego nie uczyniła, tłumacząc się mętnie, że przesłuchanie np. premiera RP, paru ministrów, T. Arabskiego, Turowskiego, szefa BOR i i. jest „nieuzasadnione i niekonieczne" – akredytowanym raczej nie udziela się pełnej plenipotencji...

Brak czarnych skrzynek, zdewastowany przez czynniki ludzkie i atmosferyczne wrak samolotu Tu-154M... Oto bilans ostatniego roku. Czy czarne skrzynki jeśli kiedykolwiek dotrą do Polski, będą wiarygodnym dowodem śledczym? Nie ! Czy wrak nim jest? Nie !

Jedyne wiarygodne dowody tego co się stało 10 kwietnia 2010 r. na lotnisku Siewiernyj w Smoleńsku spoczywają na polskich cmentarzach.

Czego boją się Rosjanie, zabraniając kategorycznie otwarcia trumien po ich przetransportowaniu do Polski?
- w trumnach są zwłoki NN ?
- w trumnach są zwłoki ofiar smoleńskich, ale ze śladami, noszącymi znamiona przestępstwa?

Czego bały się władze RP, że nie przeciwstawiły się zakazowi Rosjan, czym utrudniły dostęp do dowodów dla śledztwa? Za to zdaje się jest jakiś sympatyczny paragrafik KK i ciupa od 3 miesięcy do 5 lat...

Czego boją się polscy prokuratorowie, którzy z racji pełnionych funkcji, rangi wypadku i rang ofiar nie zażądali sekcji zwłok na terenie RP, a obecnie zwlekają z wydaniem zezwoleń na ekshumacje i sekcji zwłok?

Moje przypuszczenie - może tego, że Rosjanie w swym śledztwie jedyną czynność wykonali rzetelnie, a mianowicie zalutowanie pojemników ze zwłokami? Przez co proces gnilny bez dostępu powietrza został zahamowany, a zatem Polacy i cały świat mogliby się z sekcji zwłok dowiedzieć tego, czego nikt przenigdy wiedzieć nie powinien...

Na koniec mam pytanie do naszych prokuratorów:

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA
z dnia 7 grudnia 2001 r.
w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2001 r.)

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:
(...)
§ 12. 1. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2; przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych.

2. O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić właściwego powiatowego lub portowego inspektora sanitarnego, który:

1) wykonuje nadzór nad ekshumacją oraz

2) może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony w ust. 1, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.

3. Zwłoki ekshumowane przed upływem okresu mineralizacji wydobywa się wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się, na czas przewozu na obszarze państwa, w skrzyni szczelnie wybitej blachą.

4. Na miejscu ponownego pochowania trumnę wydobywa się ze skrzyni i chowa się bezzwłocznie na cmentarzu bez jej otwierania.

5. W przypadku ekshumacji wykonywanej po upływie okresu mineralizacji wydobyte szczątki wraz z resztkami trumny umieszcza się w nowej trumnie i przygotowuje do przewozu zgodnie z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 1.

6. Zwłoki lub szczątki wywożone po ekshumacji za granicę Rzeczypospolitej Polskiej zamyka się w nowej trumnie i przygotowuje się do przewozu zgodnie z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 2.

7. O zamierzonej ekshumacji na cmentarzu zawiadamia się na piśmie zarząd cmentarza.

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2001/1783.htm

**********

Tyle ustawa, jeśli chodzi o zezwolenie na ekshumację.

Pytanie - prokuratura wojskowa 1 kwietnia 2011 r. wykluczyła zamach w Smoleńsku, zatem przestępstwa nie ma i do przeprowadzenia ekshumacji oraz sekcji zwłok wystarcza już tylko wola rodzin zmarłych i zezwolenie odpowiedniego inspektora sanitarnego. Dlaczego zatem PW i prokurator generalny nadal utrzymują, że są jedynymi decydentami w sprawie - czy i kiedy dojdzie do ekshumacji i sekcji zwłok?

http://www.tvn24.pl/12690,1699669,,,seremet-bedanbspdane--odniesiemy-sie...

http://www.tvn24.pl/12690,1699406,0,1,prokuratura-nie-mowi-nie-ekshumacj...

http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/506222,katastrofa_smolens...

**********

Zamiast epilogu - 2 fragmenty ze „Zbioru Zasad Etycznych Prokuratora”.

ZBIÓR ZASAD ETYCZNYCH PROKURATORA

Zasady ogólne

Prokurator, działający niezależnie ale odpowiedzialnie, wyrażając obiektywnie i jasno swoją troskę o sprawiedliwość, jest strażnikiem interesów państwa, społeczeństwa i wymiaru sprawiedliwości.

Organa prokuratury czuwają nad pozyskiwaniem najlepszych prawników, wyróżniających się siłą charakteru i zdolnościami.

Zapewniają im gruntowne opanowanie umiejętności zawodowych.

Sukcesywnie dążą do umożliwienia prokuratorom podnoszenia warunków pracy w sferach organizacyjnej, prawnej i finansowej odpowiadających standardom Unii Europejskiej.

Prokurator powinien mieć zapewnioną możliwość wypełniania obowiązków zawodowych bez narażanie na: zastraszanie, nękanie, niewłaściwe interwencje, nieuzasadnione pociąganie do odpowiedzialności cywilnej, dyscyplinarnej i innej.

Zasady wykonywania zawodu

Prokurator powinien wykonywać zawód rzetelnie, konsekwentnie i sprawnie. Przestrzegać i chronić praw człowieka. Unikać dyskryminacji zarówno podejrzanych jak i ofiar przestępstw ze względów politycznych, społecznych, religijnych, narodowościowych, rasowych, kulturowych, płciowych i wieku.

Wypełniać swe zadania bezstronnie i obiektywnie, uwzględniając istotne okoliczności sprawy, szczególnie dotyczące ofiary i podejrzanego.

Poświęcać należytą uwagę ściganiu przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych, w szczególności korupcji, nadużyć władzy, poważnego naruszenia praw człowieka oraz innych czynów uznanych przez prawo międzynarodowe za poważne przestępstwa.

Czynności wykonywać zgodnie ze swoim sumieniem i honorem zawodowym, nie ulegać wpływom zewnętrznym, odrzucać jakiekolwiek interwencje w tym polityczne oraz prośby, nie ulegać wpływowi kampanii medialnych.

Zachowywać poufność posiadanych materiałów chyba, że za ich ujawnieniem przemawiają wymagania wymiaru sprawiedliwości, wykonywanie obowiązków lub interes społeczny.

Pogłębiać kwalifikacje zawodowe poprzez samokształcenie oraz drogą uczestniczenia w zorganizowanych formach dokształcania.

W czasie wykonywania pracy zachować trzeźwość i nie podlegać działaniu jakichkolwiek środków odurzających.

Każdy prokurator obowiązany jest współdziałać w strzeżeniu powagi i godności zawodu, bronić jego tożsamości i właściwego systemu przekonań.

Immunitet prokuratorski nie może usprawiedliwiać zachowania sprzecznego z prawem.

Itd.,itp.

http://www.sprp.com.pl/

***********

Na deser – sztandarowa wypowiedź T.Nałęcza, doradcy prezydenta:

„To, że premier Rosji, z taką a nie inną przeszłością, przypomnijmy, z resortu, który przecież robił Katyń, pojawi się z polskim premierem na grobach katyńskich i powie to co powiedział, powinno być rzeczą tak niesłychanie ważną i tak cenną, że powinniśmy na ołtarzu tej sprawy złożyć każdą ofiarę.I nie udawajcie panowie z PiS-u, że nie wiecie, że prezydent Putin nie pojawiłby się z prezydentem Kaczyńskim. Co wy uważacie, że przyjechałby premier Putin z prezydentem Kaczyńskim i powiedział to, co powiedział?”

******************

Polskie śledztwo smoleńskie właśnie leży na tym ołtarzu tusko-putinowskiego i komorowsko-miedwiediewskiego pojednania. Obok niego, zamiast wypatroszonego Jarosława Kaczyńskiego leży... polska Temida !

Kto następny ???

http://wpolityce.pl/view/2405/Nalecz__dla_wizyty_Putina_w_Katyniu___czlo...

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

ci mordercy zaplanowali zbrodnię katyńską. zresziią to jest metoda platormusów i nkwud.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

lodek

#153233

Seremet był nominowany prokuratorem generalnym przez zamordowanego pod Smoleńskiem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nominacja była wyrazem zaufania, że jest godnym człowiekiem. Okazuje się, że Seremet nie jest godnym człowiekiem. To taka sama szuja jak i reszta tej chołoty.

I w tym momewncie następuje pytanie. Na jakiej podstawie zamordowany Prezydent Lech Kaczyski mianował Seremeta prokuratorem generalnym? Czuję się bardzo dziwnie patrząc na wiele nominacji, zarówno Lecha jak i Jarosława Kaczyńskich.

Jest jeszcze jedno, może nie tyle pytanie, ile raczej stwierdzenie. Aby Państwo Polskie zaczęło funkcjonować normalnie, jest koniecznością opcja zero, czyli całkowite wyczyszczenie prokuratorów, począwszy od generalnego, sędziów, począwszy od sądu najwyższego. Musi nastąpić całkowita likwidacja SM oraz ABW, a kto wie czy nie stojkowych również. Plus nie należy zapominać o takich bagnach jak MSZ czy MON.

I niestety jest to konieczność.

_____________________________________________________

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

#153244

L.K. niestety nie znał się na ludziach,lecz akurat nie dotyczy to tej nominacji.Tutaj L.K. nie miał praktycznie żadnego wyboru.
Zaś co do "opcji zerowej" to należało ją zrobić w 90--tym,takie zawsze miałem zdanie.Dziś aby tego dokonać trzeba trzęsienia ziemi,połączonego z POwodzią,cholerą i katastrofą gosPOdarczą.
Pozdrowienia
zib1

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pozdrowienia
zib1

#153258

Dziś aby tego dokonać trzeba trzęsienia ziemi,połączonego z POwodzią,cholerą i katastrofą gosPOdarczą.

A myślisz, że powyższe jest gorsze od rządów Parady Oszustów? Nie byłbym tego taki pewny.

Pozdrawiam

______________________________________________

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

#153373

POwyższe nie jest gorsze tym bardziej ze wszystkie te kataklizmy ta banda złodzieji też nam funduje,tylko do "opcji zerowej" trzeba przyzwolenia Narodu,a spróbuj o tym co wiesz TY i wiem ja przekonać więszość.
Pozdrowienia
zib1

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pozdrowienia
zib1

#153376

jednego z dwóch przedstawionych mu kandydatów.
"Uzyskał rekomendację Krajowej Rady Sądownictwa jako jeden z dwóch kandydatów (wraz z prokuratorem krajowym Edwardem Zalewskim), uzyskując 15 głosów na 24."
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Seremet

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#153259

"Aby Państwo Polskie zaczęło funkcjonować normalnie, jest koniecznością opcja zero, czyli całkowite wyczyszczenie prokuratorów, począwszy od generalnego, sędziów, począwszy od sądu najwyższego. Musi nastąpić całkowita likwidacja SM oraz ABW, a kto wie czy nie stojkowych również. Plus nie należy zapominać o takich bagnach jak MSZ czy MON."

wracamy do punktu wyjscia : LUSTRACJA, DEKOMUNIZACJA, DEUBEKIZACJA.

Kropka !

richo

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

richo

#153263

Gdyby kiwnął palcem na korzyść śledztwa, poza odwołaniem ze stanowiska byłby pomówiony, że robi to z wdzięczności dla Lecha za nominację. Bo Komorowskiemu wolno awansem było dać pagony generalskie Parulskiemu ale ktokolwiek cokolwiek zrobi pozytywnego czy normalnego w stosunku do któregoś z braci Kaczyńskich lub ogólnie dla ich sympatyków, za to jest anatema. Takie wypaczone pojęcie jest dziś niestety obowiązującą normą na najwyższych szczeblach władzy.
Nam pozostaje - poza robieniem swojego w celu wyleczenia ciężko chorej Polski - punktować, krytykować i protestować.
Pozdrawiam.
contessa

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#153346

i zasady etyczne, jakimi się powinni kierować, to tak jakbyś rzucała perły przed wieprze. Moim zdaniem - rzecz jasna.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#153251

Wiesz ile się naszukałam tej roty? Przypuszczam, że zaprzysięgany prokurator generalny podobną wypowiada...

Nie prokuratorom przypominam - uświadamiam pozostałych. By mieli podstawę się czepiać i ich ewentualna krytyka sług polskiej Temidy była merytoryczna.
;);)
Pozdrawiam.
contessa

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#153349

mam pomysl, jak wymienic przestarzale wykrywacze klamstwa na nowe! Niestety €U nie doplaci do tego.

Popodlanczac tuskie , ruskie , komoruskie i innych "wybitnych" POpaprancow do tych urzadzen i zadac im jedno pytanie:

Czy w Smolensku 10.4.11 zamordowano Prezydenta RP i 95 innych ?
Toz te maszyny po ICH odpowiedziach by eksplodowaly !

richo

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

richo

#153265

Witaj,
Seremet przejdzie do historii, Obawiam się jednak, iż nie jako bohater. A miał szansę zostać niezależnym, polskim prokuratorem. I możliwy lęk o życie swoje i bliskich nie jest usprawiedliwieniem. Takie ryzyko jest wliczone w ten zawód. Nikt go nie zmuszał do wyboru drogi życiowej.

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#153272