[16 XI 2008] niedziela - atak książkowy

Obrazek użytkownika Maciej Gnyszka
Kultura

mam pomysła
Pomyślałem dziś w trakcie Mszy Świętej, pomyślałem o tym, że zwróciłem ostatnio uwagę na kilka nowości, które korespondują z dzisiejszymi czytaniami (nota bene, dzisiejsze czytanie z Księgi Przysłów o niewieście dzielnej, należy do moich ulubionych!).

czytaniapierwsze czytanie
(Prz 31,10-13.19-20.30-31)
Niewiastę dzielną któż znajdzie?
Jej wartość przewyższa perły.
Serce małżonka jej ufa,
na zyskach mu nie zbywa;
nie czyni mu źle, ale dobrze
przez wszystkie dni jego życia.
O len się stara i wełnę,
pracuje starannie rękami.
Wyciąga ręce po kądziel,
jej palce chwytają wrzeciono.
Otwiera dłoń ubogiemu,
do nędzarza wyciąga swe ręce.
Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno:
chwalić należy niewiastę, co boi się Pana.
Z owocu jej rąk jej dajcie,
niech w bramie chwalą jej czyny.
---------------------------
z tym czytaniem koresponduje bardzo popularny wśród Pań o. Ksawery Knotz, ostatnio przywoływany w komentarzach na gnyszkoblogu. Jego "Akt małżeński" robi ostatnio furorę. Panowie ze względów prestiżowych nie kwapią się na zajęcia z o. Knotzem, ani do lektury (przynajmniej razem z żonami), co zresztą rozumiem. Mój stosunek do o. Knotza jest skomplikowany, by go tłumaczyć w jednym zdaniu, więc skończę tylko tak, że nie bezkrytycznie polecam.

drugie czytanie
(1 Tes 5,1-6)
Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo - tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi!
----------------------

z tym czytaniem z kolei świetnie koresponduje najlepszy podręcznik życia chrześcijańskiego - "Rozmyślania o życiu kapłańskim" św. Józefa Sebastiana Pelczara. Pełen konkret, rzetelna pomoc. Poza nim, także ostatnio wydany podręcznik spowiedzi Janusza Laskowskiego (idzie Adwent...).


Ewangelia
(Mt 25,14-30)

Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść:Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
---------------------------------
tutaj mogę powtórzyć rekomendację dla św. bpa Pelczara, ale poza nią, także ostatnie tłumaczenie Pisma Świętego (z tego co widzę, Edycja św. Pawła stanęła na wysokości zadania - tłumaczenie opracowane bardzo poręcznie, jeśli ktoś do tej pory żalił się na brak komentarzy - teraz będzie ich miał aż nadto!) . Ta ewangelia ma jednak czyto ludzki wymiar, który najlepiej wyjaśni chyba ostatnia książka miesiąca z Pogadanek Inwestorskich.

myśl na dziś

Być małym: najodważniejsze poczynania należą do dzieci. — Komu przyjdzie do głowy, by poprosić o... księżyc? — Kto aż tak nie zważa na niebezpieczeństwo, byleby osiągnąć swe życzenie? „Wyposażcie” „takie” dziecko w wielką łaskę Bożą, pragnienie pełnienia woli Bożej, wielką miłość do Jezusa, całą ludzką wiedzę, jaką tylko będzie w stanie ogarnąć..., a będziecie mieli przed sobą obraz apostołów, jakich niewątpliwie Bóg życzy sobie mieć w dzisiejszych czasach.

św. Josemaria Escriva, Droga, nr 875

Ocena wpisu: 
Brak głosów