Zniewolone umysły

Obrazek użytkownika Jerzy Zerbe
Kraj

Pamiętamy zapewne, jak posłowie, senatorowie i wszyscy pozostali z kierowniczych szczebli Platformy Obywatelskiej otrzymywali od swojego szefostwa dokładne dyrektywy jak komentować wydarzenia polityczne, niewygodne dla tej partii. I pod rygorami musieli wywiązywać się z tych poleceń.

Kolejne decyzje kierownictwa PO sprowadzają posłów tej partii do roli trybików maszynki do głosowania, bez prawa do samodzielnego myślenia i wyrażania poglądów. Zamiast ludzi myślących mamy w parlamencie wcale pokaźne stado ubezwłasnowolnionych wyrobników.

Jak doniosła Rzeczpospolita, według „Regulaminu postępowania z inicjatywami legislacyjnymi w Klubie Parlamentarnym PO" poseł Platformy nie ma prawa zgłosić poprawki do żadnej ustawy. Jeśli w skrytości ducha nosi się z takim zamiarem, musi najpierw uzyskać zgodę... podwładnego. Tak, tak, podwładnego, bo w demokratycznym porządku prawnym parlament jest zwierzchnikiem rządu. W konsekwencji każda inicjatywa poselska jest z góry skazana na klęskę. No bo przecież, jeśli minister przygotowywał ustawę, to wiedział, co do niej wpisuje. Nie będzie więc zwracał uwagi na sugestie posła, który – gdyby był wybitny – sam zostałby ministrem (Rzeczpospolita, M. Staniszewski).

Kolejny to krok na drodze powrotu do PRL. Wtedy samodzielne myślenie parlamentarzystów było identycznie traktowane. W sejmie panowało niepodzielnie jednomyślne milczenie, a temu, kto wyłamie się i powie cos sensownego, groziły sankcje nie tylko partyjne.

Tak oto partia tylko z nazwy stała się obywatelską, podobnie jak jej poprzedniczka z nazwy robotniczą była.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

W „ciałach państwowych” -> angażujących wiele ciał do "dawania ciała" => kŁamania zasad praworządnej demokracji.

W ciałach nieKtórych (?)„funkcjonariuszy państwa”...

( „prokuratorów” , „sędziów” , „prezesów sądów” "ministr(up)ów" itp. ) …

Przy POmocy chirurgii POlip(e)lastycznej ...

–>> POzamieniano mózgi -> na mózgi gangSterów, terroryzujących POlitycznie miniSt(e)rów -

„państwa przepisów prawa” …

Pozdrawiam
J.K.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#293270